Вісники НТУ «ХПІ» за 2019 рік

Вісник № 1 PDF (Size: 3,2 МБ) "Хімія, хімічна технологія та екологія"

Вісник № 1 PDF (Size: 15,4 МБ) "Проблеми удосконалювання електричних машин і апаратів. Теорія і практика

Вісник № 1 PDF (Size: 2,5 МБ) "Системний аналіз, управління та інформаційні технології​"

 

 
Українська
Изображение: