«Фiлософiя» ISSN 2079-0783

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
№ 11 № 9 - - № 43 - - № 27
№ 52 № 26            

Проблематика: Актуальні проблеми філософії науки, техніки, філософської антропології, соціальної філософії та ін. Значна увага приділена методологічному аспекту в межах проблематики зазначених галузей знання.

Рік заснування: 2001

Відповідальний редактор: Тарароєв Я.В. д.філ.н., проф.
Відповідальний секретар: Владленова І.В., д.філ.н., доц.

Члени редколегії: Бурова О.К., д.філ.н., проф.; Дольська О.О. д.філ.н., проф.; Лозовий В.А., д.т.н., проф.; Мамалуй О.О., д.ф-м.н., проф.; Пугач Б.Я., д.ф.н., проф.; Сухина В.Ф., д.ф.н., проф.; Єрмоловська Н.А., к.ф.н., проф.; Городиська О.М., к.ф.н., доц.; Голозубов О.В. д.філ.н.,  проф.;Бардін О.М. к.філ.н., доц.

Адреса редакції: Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна, каф. Філософії

Тел\факс: +38 (057) 707-60-20  E-mail: vladlenova@email.ua

Українська