«Інноваційні технології та обладнання обробки матеріалів у машинобудуванні та металургії» ISSN 2519-2671

2014 2015 2016 2017 2018 2019
№ 5 № 24 № 30 № 35 № 23 № 11
№ 43 № 47 № 31 № 36 № 30 №12
№ 44 № 48 № 38 № 37 № 40 № 26
      № 43 № 41  

Проблематика: аналізується сучасний стан та перспективи розвитку обробки матеріалів в машинобудування і металургії. Розглядаються питання теоретичного аналізу та моделювання процесів ковальсько-штампувального, а також прокатного виробництв, досліджень технологічних процесів ковальсько - штампувального та прокатного виробництв, вдосконалення ковальсько-штампувального і прокатного обладнання. Висвітлюються проблеми оцінки відповідності, сертифікації, метрологічного забезпечення виробництва в обробці матеріалів.

Рік заснування: 2014

Відповідальний редактор: Марченко А.П., д.т.н., проф.
Заступник відповідального редактора: Плєснецов Ю.О., к.т.н., с.н.с.
Відповідальний секретар: Левченко В.М., к.т.н., доц.

Члени редколегії: Алієв І.С., д.т.н., проф.; Баглюк Г.А., д.т.н., проф.; Бар Рюдигер, д.т.н., проф.; Головко О.М., д.т.н., проф.; Драгобецький В.В., д.т.н., проф.; Євстратов В.О., д.т.н., проф.; Єршов В.С., д.т.н., проф.; Калюжний В.Л., д.т.н., проф.; Лобанов В.К., д.т.н., проф.; Тараненко М.Є., д.т.н., проф.; Смирнов Є.М., д.т.н., проф.; Сучков Г.М., д.т.н., проф.; Тітов В.А., д.т.н., проф.; Тришевський О.І., д.т.н., проф.; Федоров С.В., д.т.н., проф.; Фролов Є.А., д.т.н., проф.; Хомберг В., д.т.н., проф.; Чигиринський В.В., д.т.н., проф.

Адреса редколегії: Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, вул. Кирпичова, 2, Харків 61002, Україна
каф.”Обробки металів тиском”

Тел.: +38 (057) 707-60-40, 707-69-16  E-mail: plesnetsov@gmail.com, kurando@mail.ru

Українська