«Техніка та електрофізика високих напруг» ISSN 2079-0740

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
№ 18 № 16 № 21 № 27 № 21 № 20 № 14 № 15 № 14 № 18
№ 34 № 49 № 52 № 60 № 50 № 51 № 36 № 38 № 36 № 27

Проблематика: Розроботка та створення високовольтного обладнання і вимірювальних засобів, проведення випробувань на електромагнітну сумісність та стійкість блискавкозахист технічних об’єктів.

Галузь науки: технічні науки.
Періодичність: 2 рази на рік.
Мова видання: українська, російська.

Рік заснування: 2005

Відповідальний редактор: Кравченко В.І., д.т.н., проф.
Відповідальний секретар: Ваврів Л.В., к.ф-м.н., доц.

Члени редколегії: Баранов М.І., д.т.н., проф.; Бойко М.І., д.т.н., проф.; Борисов Р.К., к.т.н. (МЕІ, Москва, Росія); Гурін А.Г., д.т.н., проф.; Клименко Б.В., д.т.н., проф.; Коліушко Г.М, к.т.н., с.н.с.; Михайлов В.М. д.т.н., проф.; Князев В.В., к.т.н., с.н.с.; Сахаров К.Ю., д.т.н. (ВНДОФІ, Москва, Росія); Сокол Є.І., член-кор НАНУ, д.т.н., проф.; Рудаков В.В., д.т.н., проф.; Яковенко І.В., д.ф-м.н, проф.;Купрієнко В.М. д.т.н., проф. (Росія, Санкт-Петербург)

Адреса редакції: Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, Харків,  вул. Шевченко 47,  61013, НДПКІ “Молнія”, Україна.

Тел.: +38 (057) 707-63-09  E-mail: vavriv@rambler.ru

Українська