«Історія науки і техніки» ISSN 2079-0074

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
№ 53 № 29 № 1 № 42 № 10 № 30
  № 48   № 20   № 48 № 59  
      № 64   № 68    

Проблематика: Аналізуються питання, які пов’язані з розвитком науково-технічного потенціалу країни, закономірностей та механізму розвитку науки, історія видатних наукових відкриттів, історична біографістика вчених та організаторів науки. Галузь науки: історичні науки.

Рік заснування: 2008

Відповідальний редактор: Скляр В.М.  д.і.н., проф.
Відповідальний секретар: Аннєнкова Н.Г., к.і.н., доц.

Члени редколегії: Братута Є.Г. д.т.н., проф.; Бреславський Д.В., д.т.н., проф.; Гринь Г.І. д.т.н., проф.; Єфімов О.В., д.т.н., проф.; Литвинко А.С., д.і.н., с.н.с.; Лісачук Г.В., д.т.н., проф.; Мамалуй А.О., д.ф-м.н., проф.; Морочковський О.К., д.т.н., проф.; Онопрієнко В.І., д.філ.н., проф.;Олійник М.М., д.іст.н., проф.; Пилипчук О.Я., д.біол. н., проф.; Полонський Л.Г., д.т.н., проф.; Посохов С.І., д.і.н., проф.;Романовський О.Г., д.пед.н., проф.; Робак І.Ю., д.і.н., проф.; Савчук В.С., д.і.н., проф.; Шендеровський В.А., д.ф-м.н., проф.

Адреса редакції: Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна, каф. Історія науки і техніки.

Тел.: +38 (057) 707-65-03  E-mail: Ang_93@list.ru

Українська