Актуальні проблеми управління фінансово-господарською діяльністю підприємства

2011 2012 2013 2014 2015 2016
№ 14 № 11 № 7 № 4 № 23 № 43
№ 15 № 12 № 24 № 23 № 53  
№ 38 № 45 № 49 № 45 № 54  
№ 39  № 56 № 50 № 46 № 61  
№ 61 № 58 № 52 № 66    
№ 62    № 53      

Проблематика: У збірнику розглядаються питання розвитку та удосконалення економічних досліджень, рішення завдань оптимізації основних напрямків економічної діяльності за умов ринкових відносин, а також проблеми державного регулювання виробничо-підприємницьких процесів.

Рік заснування: 2011

Відповідальний редактор: Міщенко В.Я., проф., д.е.н.
Заступник відповідального редактора: Гаврись О.М., к.е.н., проф.
Відповідальний секретар: Другова О.С., ст. викладач.

Члени редколегії: Архієрєєв С. І., д.е.н, проф.; Ачкасов А.Є., д.е.н., проф.; Соловйов В.П., д.е.н., проф.; Захарченко В.І., д.е.н., проф.; Перерва П.Г., д.е.н., проф.; Пічугіна Т.С., д.е.н., проф.; Поступний О.М., к.ф.н., проф.; Пушкар О.І., д.е.н., проф.; Соколенко В.А., к.е.н., проф.; Яковлєв А.І., д.е.н., проф.; Тимофєєв В.М., д.е.н., проф.; Заруба В.Я., д. е.н., проф.; Орлов П.О., д.е.н., проф.; Іванов Ю.Б., д.е.н., проф.

Адреса редакції: Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, вул. Пушкинська, 79/2, ауд. 208,  Харків, 61002, Україна,  каф. фінансів.

Тел.: +38 (057) 707-60-67; 707-64-46 E-mail: lena_hs@mail.rukurando@mail.ru

Українська