Сучасні інформаційні системи

Журнал виходить 4 рази на рік.
Головний редактор — д-р техн.наук, проф. Сокол Є. І.
Заступник головного редактора — д-р техн. наук, ст. наук. співр. Семенов С. Г.
Відповідальний секретар — канд. техн. наук Горюшкіна А. Е.
Технічний секретар — Гребенюк Дарина Сергіївна. Кафедра «Обчислювальна техніка та програмування».

тел. (057) 707-61-65
e-mail редколегії: kuchuk56@ukr.net

Офіційний сайт журналу 

Номери/випуски:

2017 №1, Том 1 2017 №2, Том 1    
2018 №1, Том 2 2018 №2, Том 2 2018 №3, Том 2 2018 №4, Том 2
2019 №1, Том 3