Сучасні інформаційні системи

Журнал виходить 4 рази на рік. Головний редактор — д-р техн.наук, проф. Сокол Є. І. Заступник головного редактора — д-р техн. наук, ст. наук. співр. Семенов С. Г. Відповідальний секретар — канд. техн. наук Горюшкіна А. Е. Технічний секретар — Гребенюк Дарина Сергіївна. Кафедра "Обчислювальна техніка та програмування".

тел. (057) 707-61-65
e-mail редколегії: kuchuk56@ukr.net

Офіційний сайт журналу 

Номери/випуски:

2017 №1, Том 1 2017 №2, Том 1