Сучасні інформаційні системи

Журнал виходить 4 рази на рік.
Головний редактор — д-р техн.наук, проф. Сокол Є. І.
Заступник головного редактора — д-р техн. наук, ст. наук. співр. Семенов С. Г.
Відповідальний секретар — канд. техн. наук Подорожняк А. О.
Технічний секретар — Гребенюк Дарина Сергіївна. Кафедра «Обчислювальна техніка та програмування».

тел. (057) 707-61-65
e-mail редколегії: kuchuk56@ukr.net

Офіційний сайт журналу 

Номери/випуски:

2017 Том 1, №1 2017 Том 1, №2    
2018 Том 2, №1 2018 Том 2, №2 2018 Том 2, №3 2018 Том 2, №4
2019 Том 3, №1 2019 Том 3, №2 2019 Том 3, №3 2019 Том 3, №4
2020 Том 4, №1 2020 Том 4, №2 2020 Том 4, №3 2020 Том 4, №4
2021 Том 5, №1 2021 Том 5, №2