«Механіко-технологічні системи та комплекси»

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
№ 11
№ 21
№ 22
№ 36
№ 49
№ 52
№ 4
№ 7
№ 17
№ 49
№ 16
№ 19
№ 20
№ 44

Проблематика: наукові розробки в заготовчому виробництві комплексній автоматизації та комп’ютерно-інтегрованому управлінні технологічними процесами та виробництвами, комп’ютерно-інтегрованому проектуванні та охорони праці в галузі. Основні розділи:матеріалознавство, технології та обладнання виробництва, автоматизація та управління механіко-технологічними системами та комплексами, комп’ютерне-інтегроване проектування та комп’ютерний дизайн охорона праці та безпека життєдіяльності.

Рік заснування: 2014

Відповідальний редактор: Дьомін Д.О., д.т.н., проф.
Відповідальний секретар: Костік В.О., к.т.н., доц.

Члени редколегії: Акімов О.В., д.т.н., проф.; Березуцький В.В., д.т.н., проф.; Дмітрік В.В., д.т.н., проф.; Дудніков А.А., к.т.н., проф.;Заболоцький В.К., д.т.н., проф.; Заміховський Л.М., д.т.н.; Євстратов В.О., д.т.н., проф.; Погрібний М.А., д.т.н., проф.; Пономаренко О.І., д.т.н., проф.; Селівьорстов В.Ю., д.т.н.; Соболь О.В., д.ф-м.н.,проф.; Шоман О.В., д.т.н., проф.; Jozef Voynarovsky prof. Сілезького політехнічного інституту, Польща; Rab Nawaz Lodhi,prof, Bahria Universiteti Islamabad Pakistan; Меркер Е.Е., д.т.н., проф., Старооскольского технологичного института филиала “Московский институт стали и сплавов”, Россия

Адреса редколегії: Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, каф. “Ливарного виробництва”

Тел.: +38 (057) 707-68-54  E-mail: prtcopu@gmail.com

Українська