«Системний аналiз, управління та iнформацiйнi технологiї» ISSN 2079-0023

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
№ 5 № 4 № 9 № 32 № 29 № 2 № 55 № 58 № 37 № 28 № 21
№ 26 № 10 № 67 № 35 № 30 № 3 № 61   № 45 № 51 № 22
          № 62       № 55 № 44

Офіційний сайт журналу

Проблематика: висвітлюються питання пов’язані з аналізом та математичним і комп’ютерним моделюванням складних техніко-економічних систем. Крім того, приймаються статті присвячені синтезу систем керування технологічними процесами і управління організаційними системами, а також інформаційному забезпеченню складних систем.

Рік заснування: 2001

Відповідальниний редактор: Годлевський М.Д. д.т.н., проф.
Заст. відповідального редактора: Куценко О.С., д.т.н., проф.
Відповідальний секретар: Безменов М.І., к.т.н., проф.

Члени редколегії: Гамаюн І.П., д.т.н., проф.; Дмитриєнко В.Д., д.т.н., проф.; Єфімов О.В., д.т.н., проф.; Кононенко І.В., д.т.н., проф.; Любчик Л.М., д.т.н., проф.; Раскін Л.Г., д.т.н., проф.; Северин В.П., д.т.н., проф.; Шаронова Н.В., д.т.н., проф.; Ястребенецький М.О., д.т.н., проф.

Адреса редакции: Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, вул. Кирпичова 2, Харків, 61002, Україна, каф. “Системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій”.

Тел.: +38 (057)707-66-54, 707-61-03  E-mail: bezmenov@kpi.kharkov.ua

Українська