«Системний аналiз, управління та iнформацiйнi технологiї» ISSN 2079-0023

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
№32 №29 №2 №55 №58 №37 №28 №21 №1 №1(3) №1(5) №1(7)
№35 №30 №3 №61   №45 №51 №22 №2 №2(4) №2(6) №2(8)
    №62       №55 №44        

Офіційний сайт журналу

Проблематика: видання публікує нові наукові результати в області системного аналізу та управління складними системами, отримані на основі сучасних прикладних математичних методів і прогресивних інформаційних технологій. Публікуються роботи, пов'язані зі штучним інтелектом, аналізом великих даних, сучасними методами високопродуктивних обчислень у розподілених системах підтримки прийняття рішень.

Рік заснування: 1961

Відповідальниний редактор: Годлевський М. Д., проф., НТУ «ХПІ», Україна
Заст. відповідального редактора: Куценко О. С., проф., НТУ «ХПІ», Україна
Відповідальний секретар: Безменов М. І., проф., НТУ «ХПІ», Україна

Члени редколегії:
Александрова Т. Є., проф., НТУ «ХПІ», Україна
Безменов М. І., проф., НТУ «ХПІ», Україна
Бентаєб Ф., доц., Ліонський університет-2, Франція
Богомолов С., доц., Австралійський національний університет, Австралія
Гамаюн І. П., проф., НТУ «ХПІ», Україна
Дідманідзе І., проф., Батумський держ. Ун-т ім. Шота Руставелі, Грузія
Дорофєєв Ю. І., проф., НТУ «ХПІ», Україна
Керстен В., проф., Гамбурзький технологічний університет, Німеччина
Любчик Л. М., проф., НТУ «ХПІ», Україна
Павлов О. А., проф., НТУУ «КПІ», Україна
Раскін Л. Г., проф., НТУ «ХПІ», Україна
Северин В. П., проф., НТУ «ХПІ», Україна
Ткачук М. В., проф., НТУ «ХПІ», Україна
Хайрова Н. Ф., проф., НТУ «ХПІ», Україна
Шаронова Н. В., проф., НТУ «ХПІ», Україна
 

Адреса редакции: Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, вул. Кирпичова 2, Харків, 61002, Україна, каф. “Системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій”.

Тел.: +38 (057)707-66-54, 707-61-03  E-mail: bezmenov@kpi.kharkov.ua

Українська