«Хiмiя, хiмiчнi технологiї та екологiя» ISSN 2079-0821

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
№10 №27 №32 №47 №27 № 30 № 22 № 48 № 35 № 1 № 1 №1(5)
№11 №31 №48 №57 №28 № 50 № 35 № 49 № 39 № 2 №2 №2(6)
№13 №50 №59 №64 №51              
№14 №59 №63   № 52              
№15 №65     № 53              
№22                      
№30                      
№47                      
№52                      
№65                      
№66                      

Проблематіка: висвітлення результатів досліджень у галузі хімії, хімічной технології та екології. Галузь науки: технічні науки. Періодичність: 6 разів на рік. Мова видання: українська, російська.

Рік заснування: 2001

Відповідальний редактор: Рищенко М.І., д.т.н., проф.
Відповідальний секретар: Шабанова Г.М., д.т.н., проф.

Члени редколегії: Авраменко В.Л., к.т.н., проф.; Байрачний Б.І., д.т.н., проф.; Брагіна Л.Л., д.т.н., проф.; Гладкий Ф.Ф. ,д.т.н., проф.; Гринь Г.І., д.т.н., проф.; Каратєєв А.М., д.х.н., проф.; Клещев М.Ф., д.т.н., проф.; Лобойко О.Я., д.т.н., проф.; Савенков А.С., д.т.н., проф.; Семченко Г.Д., д.т.н., проф.; Слобідський С.О., д.т.н., проф.; Товажнянський Л.Л., д.т.н., проф.; Шапорев В.П., д.т.н., проф.; Лісачук Г.В. д.т.н., проф.;Подустов М.О. д.т.н., проф.; Сахненко М.Д. д.т.н., проф.; Тульский Г.Г. д.т.н., проф.

Адреса редакції: Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна, каф. “Технології кераміки, огнеупорів, скла та емалей”

Тел.: +38 (057) 707-60-51   E-mail: szelentcov@kpi.kharkov.uaszekentcov@mail.ru

Українська