«Актуальні проблеми розвитку українського суспільства»

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
№30 №31 №6 №37 №28 №13 №29 №4 № 1 № 1 № 1 № 1
№55   №69 №63   №40         № 2 № 2

Проблематика: висвітлюються проблеми розвитку сучасного українського суспільства, зокрема проблеми філософські, соціальні, психологічні, лінгвістичні, а також проблеми розвитку нації, економіко – техничного становлення державної системи формування громадського суспільства.

Рік заснування: 2010

Відповідальний редактор: Кіпенський А.В. д.т.н., проф.;
Заступник відповідального редактора: Перевалова Л.В. к.філ.н., доц.;
Відповідальний секретар: Фрадкіна Н.В., к.філ.н., доц.

Члени редколегії: Бадан А.А., к.філ.н., доц., проф.; Бардін О.М., к.філ.н., доц.; Годлевський М.Д., д.т.н., проф.; Дашковська О.Р., д.юр.н., доц.; Дзьобань О.П. д.філ.н., проф.; Дубчінський В. В., д.філ.н., проф.; Заруба В.Я., д.е.н., проф.; Клепіков В.Б., д.т.н., проф.; Міщенко В.Я. д.е.н., проф.; Панфілов О.Ю., д.філ.н. доц.; Перерва П.Г. д.е.н., проф.; Петутіна О. О., к.філ.н., доц.; Поступний О.М., к.філ.н., доц.; Соколенко В.А., к.е.н., доц.; Тімофєєв В.М., д.е.н., проф.; Требін М.П. д.філ.н., проф.; Шаронова Н.В. д.т.н., проф.; Штанько В.І., д.філ.н, проф.

Адреса редакції: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», вул. Пушкинська, 79/2, Харків 61024, Україна, факультет Інтегральної підготовки.

Тел.: +38 (057) 707-63-96  E-mail: mailto:ip_dekanat@ukr.ne

Українська