«Електроенергетика та перетворювальна технiка» ISSN 2079-4525

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019
№ 48 № 14 № 12 № 19 № 40 № 34 № 19 № 19 № 4 № 8 № 1
        № 41            

Офіційний сайт журналу

Проблематика: основними напрямками публікацій є: результати розробок приладів і методів контролю якості продукції, споруд, обладнання та ін..; дослідження властивостей та визначення складу речовин; результати досліджень та розробок в галузях перетворення енергії.

Рік заснування: 2001

Відповідальний редактор: Сучков Г.М., д.т.н., проф.
Відповідальний секретар: Хорошайло І.Г., інж. І кат.

Члени редколегії: Сокол Є.І., член-кор. НАНУ, д.т.н., проф.; Клепіков В.Б. д.т.н., проф.; Клименко Б.В. д.т.н., проф.; Воінов В.В. к. т.н., доц.; Горкунов Б.М. д.т.н., доц.; Гурін А.Г. д.т.н., проф.; Ноздрачова К.Л. к.т.н., доц., Глоба С.Н. к.т.н., доц.

Адреса редакції: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», вул. Кирпичова, 2, Харків 61002, Україна, каф. «ПМНК».
Тел.: + 38 (057) 707-69-27  E-mail: suchkov_gm@mail.ru , vesnik-kpi.@mail.ru

Українська