Вісники НТУ «ХПІ» за 2014 рік

Вісник № 1 (1044) PDF (Size: 20,71 МБ) "Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2014. – № 1 (1044). – 240 с.
Вісник № 2 (1045) PDF (Size: 2,57 МБ) "Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2014. – № 2 (1045). – 140 с.
Вісник № 3 (977) PDF (Size: 3,42 МБ) "Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2014. – № 3 (1046). – 140 с.
Вісник №4 (1047) PDF (Size: 3,05 МБ) "Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2014. – № 4 (1047).
Вісник №5 (1048) PDF (Size: 5,23 МБ) "Інноваційні технології та обладнання обробки матеріалів у машинобудуванні та металургії"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Інноваційні технології та обладнання обробки матеріалів у машинобудуванні та металургії. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2014. – № 5 (1048). – 198 с.
Вісник №6 (1049) PDF (Size: 12,55 МБ) "Математичне моделювання в техніці та технологіях"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Актуальні проблеми розвитку українського суспільства. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2014. – № 6 (1049). – 235 с.
Вісник №7 (1050) PDF (Size: 7,31 МБ) "Нові рішення в сучасних технологіях"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2014. – № 7 (1050). – 220 с.
Вісник № 8 (1051) PDF (Size: 5,1 МБ) "Автомобіле- та тракторобудування"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Автомобіле- та тракторобудування. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2014. – № 8 (1051). – 164 с.
Вісник №9 (1052) PDF (Size: 4,1 МБ) "Автомобіле- та тракторобудування"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Автомобіле- та тракторобудування. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2014. – № 9 (1052). – 162 с.
Вісник № 10 (1053) PDF (Size: 4,0 МБ) "Автомобіле- та тракторобудування"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Автомобіле- та тракторобудування. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2014. – № 10 (1053). – 170 с.
Вісник № 11 (1054) PDF (Size: 11,02 МБ) "Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2014. – № 11 (1054). – 202 с.
Вісник № 12 (1055) PDF (Size: 11,45 МБ) "Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2014. – № 12 (1055). – 194 с.
Вісник № 13 (1056) PDF (Size: 14,26 МБ) "Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2014. – № 13 (1056). – 198 с.
Вісник № 14 (1057) PDF (Size: 6,71 МБ) "Транспортне машинобудування"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Транспортне машинобудування. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2014. – № 14 (1057). – 192 с.
Вісник № 15(1058) PDF (Size: 3,79 МБ) "Автоматика та приладобудування"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Автоматика та приладобудування. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2014. – № 15 (1058). – 162 с.
Вісник № 16 (1059) PDF (Size: 5,78 МБ) "Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2014. – № 16 (1059). – 184 с.
Вісник № 17 (1060) PDF (Size: 4,01 МБ) "Нові рішення в сучасних технологіях"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2014. – № 17 (1060). – 192 с.
Вісник № 18 (1061) PDF (Size: 11,2 МБ) "Математичне моделювання в техніці та технологіях"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Математичне моделювання в техніці та технологіях. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2014. – № 18 (1061). – 217 с.
Вісник № 19 (1062) PDF (Size: 4,28 МБ) "Електроенергетика та перетворювальна техніка"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Електроенергетика та перетворювальна техніка. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2014. – № 19 (1062). – 196 с.
Вісник № 20 (1063) PDF (Size: 1,89 МБ) "Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. Теорія і практика"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. Теорія і практика. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2014. – № 20 (1063). – 80 с.
Вісник № 21 (1064) PDF (Size: 14,2 МБ) "Техніка та електрофізика високих напруг"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Техніка та електрофізика високих напруг. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2014. – № 21 (1064). – 189 с.
Вісник № 22 (1065) PDF (Size: 2,31 МБ) "Транспортне машинобудування"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Транспортне машинобудування. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2014. – № 22 (1065). – 152 с.
Вісник № 23 (1066) PDF (Size: 3,29 МБ) "Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2014. – № 23 (1066). – 196 с.
Вісник № 24 (1067) PDF (Size: 2,58 МБ) "Енергетика: надійність та енергоефективність"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Енергетика: надійність та енергоефективність. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2014. – № 24 (1067). – 144 с.
Вісник № 25 (1068) (Size: 2,97 МБ) "Актуальні проблеми історії України"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Актуальні проблеми історії України. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2014. – № 25 (1068). – 155 с.
Вісник № 26 (1069) PDF (Size: 4,71 МБ) "Нові рішення в сучасних технологіях"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2014. – № 26 (1069). – 216 с.
Вісник № 27 (1070) PDF (Size: 8,41 МБ) "Хімія, хімічна технологія та екологія"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Хімія, хімічна технологія та екологія. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2014. – № 27 (1070). – 155 с.
Вісник № 28 (1071) PDF (Size: 6,28 МБ) "Хімія, хімічна технологія та екологія"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Хімія, хімічна технологія та екологія. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2014. – № 28 (1071). – 180 с.
Вісник № 29 (1072) PDF (Size: 5,41 МБ) "Машинознавство та САПР"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Машинознавство та САПР. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2014. – № 29 (1072). – 198 с.
Вісник № 30 (1073) PDF (Size: 3,1 МБ) "Історія науки і техніки"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Історія науки і техніки. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2014. – № 30(1003). – 194 с.
Вісник № 31 (1074) PDF (Size: 22,5 МБ) "Проблеми механічного приводу"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Проблеми механічного приводу. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2014. – № 31 (1074). – 219 с.
Вісник № 32 (1075) PDF (Size: 3,15 МБ) "Технічний прогрес і ефективність виробництва"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2014. – № 32 (1075). – 225 с.
Вісник № 33 (1076) PDF (Size: 3,38 МБ) "Технічний прогрес і ефективність виробництва"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2014. – № 33(1076). – 209 с.
Вісник № 34 (1077) PDF (Size: 3,47 МБ) "Технічний прогрес і ефективність виробництва"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2014. – № 34 (1077). – 228 с.
Вісник № 35 (1078) "Інформатика та моделювання"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Інформатика та моделювання. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2014. – № 35 (1078).
Вісник № 36 (1079) PDF (Size: 20,5 МБ) "Нові рішення в сучасних технологіях"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2014. – № 36 (1079). – 200 с.
Вісник № 37 (1080) PDF (Size: 3,85 МБ) "Актуальні проблеми розвитку українського суспільства"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Актуальні проблеми розвитку українського суспільства. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2014. – № 37 (1080). – 176 с.
Вісник № 38 (1081) PDF (Size: 5,31 МБ) "Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2014. – № 38 (1081).
Вісник № 39 (1082) PDF (Size: 3,02 МБ) "Математичне моделювання в техніці та технологіях"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Математичне моделювання в техніці та технологіях. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2014. – № 39 (1082). – 241 с.
Вісник № 40 (1083) PDF (Size: 17,4 МБ) "Механіко-технологічні системи та комплекси"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Механіко-технологічні системи та комплекси. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2014. – № 40 (1083). – 184 с.
Вісник № 41 (1084) PDF (Size: 3,03 МБ) "Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. Теорія і практика"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. Теорія і практика. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2014. – № 41 (1084). – 140 с.
Вісник № 42 (1085) PDF (Size: 7,92 МБ) "Технології в машинобудуванні"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Технології в машинобудуванні. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2014. – № 42 (1085). – 220 с.
Вісник № 43 (1086) PDF (Size: 8,17 МБ) "Інноваційні технології та обладнання обробки матеріалів у машинобудуванні та металургії"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Інноваційні технології та обладнання обробки матеріалів у машинобудуванні та металургії. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2014. – № 43 (1086). – 220 с.
Вісник № 44 (1087) PDF (Size: 13,4 МБ) "Інноваційні технології та обладнання обробки матеріалів у машинобудуванні та металургії"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Інноваційні технології та обладнання обробки матеріалів у машинобудуванні та металургії. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2014. – № 44 (1087). – 218 с.
Вісник № 45 (1088) PDF (Size: 13,4 МБ) "Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2014. – № 45 (1088).
Вісник № 46 (1089) PDF (Size: 2,42 МБ) "Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2014. – № 46 (1089).
Вісник № 47 (1089_1) PDF(Size: 2,37 МБ) "Радіофізика та іоносфера"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Радіофізика та іоносфера. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2014. – № 47 (1089_1).
Вісник № 48 (1090) PDF (Size: 5,41 МБ) "Нові рішення в сучасних технологіях"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2014. – № 48 (1090). – 191 с.
Вісник № 49 (1091) PDF (Size: 7,81 МБ) "Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2014. – № 49 (1022). – 194 с.
Вісник № 50 (1092) PDF (Size: 12,5 МБ) "Техніка та електрофізика високих напруг"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Техніка та електрофізика високих напруг. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2014. – № 50 (1092). – 196 с.
Вісник № 51 (1093) PDF (Size: 2,89 МБ) "Хімія, хімічна технологія та екологія"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Хімія, хімічна технологія та екологія. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2014. – № 51 (1093). – 190 с.
Вісник № 52 (1094) PDF (Size: 2,85 МБ) "Хімія, хімічна технологія та екологія"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Хімія, хімічна технологія та екологія. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2014. – № 52 (1094). – 187 с.

Вісник № 53 (1095) PDF (Size: 3,09 МБ) "Хімія, хімічна технологія та екологія"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Хімія, хімічна технологія та екологія. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2014. – № 53 (1095). – 187 с.
Вісник № 54 (1096) PDF (Size: 1,74 МБ) "Актуальні проблеми історії України"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Актуальні проблеми історії України. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2014. – № 54 (1096). – 188 с.
Вісник № 55 (1097) PDF (Size: 4,67 МБ) "Системний аналіз, управління та інформаційні технології"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Системний аналіз, управління та інформаційні технології. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2014. – № 55 (1097). – 112 с.
Вісник № 56 (1098) PDF (Size: 6,14 МБ) "Енергетика: надійність та енергоефективність"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Енергетика: надійність та енергоефективність. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2014. – № 56 (1098). – 176 с.
Вісник № 57 (1099) PDF (Size: 4,07 МБ) "Динаміка і міцність машин"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Динаміка і міцність машин". – Харків: НТУ "ХПІ". – 2014. – № 57 (1099). – 154 с.
Вісник № 58 (1100) PDF (Size: 6,1 МБ) "Динаміка і міцність машин"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Динаміка і міцність машин. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2014. – № 58 (1100). – 198 с.
Вісник № 59 (1101) "Історія науки і техніки"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Історія науки і техніки. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2014. – № 59 (1101).
Вісник № 60 (1102) PDF (Size: 18,1 МБ) "Механіко-технологічні системи та комплекси"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Механіко-технологічні системи та комплекси. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2014. – № 60 (1102) ndash; 204 с.
Вісник № 61 (1103) PDF (Size: 3,36 МБ) "Системний аналіз, управління та інформаційні технології"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Системний аналіз, управління та інформаційні технології. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2014. – № 61 (1103). – 136 с.
Вісник № 62 (1104) PDF (Size: 3,27 МБ) "Інформатика та моделювання"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Інформатика та моделювання. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2014. – № 62 (1104). – 147 с.
Вісник № 63 (1105) PDF (Size: 8,74 МБ) "Актуальні проблеми розвитку українського суспільства"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Актуальні проблеми розвитку українського суспільства. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2014. – № 63 (1105). – 164 с.
Вісник № 64 (1106) PDF (Size: 2,24 МБ) "Технічний прогрес і ефективність виробництва"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2014. – № 64 (1106). – 208 с.
Вісник № 65 (1107) PDF (Size: 2,27 МБ) "Технічний прогрес і ефективність виробництва"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2014. – № 65 (1107). – 214 с.
Вісник № 66 (1108) PDF (Size: 2,65 МБ) "Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2014. – № 66 (1108). – 216 с.
Вісник № 67 (1109) PDF (Size: 2,63 МБ) "Автоматика та приладобудування"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Автоматика та приладобудування. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2014. – № 67 (1109). – 97 с. – 97 с.
Українська