«Актуальні проблеми історії України» ISSN 2079-0813

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
№ 37 № 37 № 24 № 25 № 25 № 38
        № 65 № 61 № 54  

Проблематика: висвітлення питань історії України, всесвітньої історії, політичної історії України, історії Другої Світової війни та вищої школи.

Рік заснування: 1999

Відповідальний редактор: Ніколаєнко В.І., к.і.н., проф.
Заступник відповідального редактора: Савченко Л.П., к.іст.н., доц.
Відповідальний секретарХарченко А.В., к.і.н., доц.

Члени редколегії: Бєсов Л.М., д.і.н., проф.; Калініченко В.В., д.і.н., проф.; Білоцерковський В.Я., д.і.н., проф.; Заруба В.Я., д.е.н., проф.; Олійник М.М., д.і.н., проф.; Савченко Л.П., к.і.н., доц.; Скляр В.М., д.і.н., проф.;Требін М.П., д.ф.н., доц.; Міщенко В.Я., д.е.н., проф.; Ніколаєнко В.І. к.іст.н., проф.; Харченко А.В., к.іст.н., доц.

Адреса редакції: Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна,
каф. Політичної історії

Тел.: +38 (057) 707-68-29 E-mail: merkach@kpi.kharkov.ua

Українська