«Динамiка i мiцнiсть машин» ISSN 2078-9130

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
№ 36 № 30 № 37 № 52 № 55 № 58 № 57 № 55 № 26 № 39 № 33 № 1
№ 47 № 42 № 69 № 63 № 67 № 63 № 58 № 57 № 46 № 40 № 38 №2
Проблематика:
Висвітлюються такі важливі науково-технічні проблеми, як:
- статична та динамічна міцність елементів конструкцій сучасних машин і енергетичних установок;
- нелінійне деформування складних механічних систем при статичних і динамічних навантаженнях;

- коливання механічних систем, надійність механічних систем при деформуванні і випадкових динамічних навантаженнях.

Рік заснування: 2001

Відповідальний редактор: Морочковський О.К., д.т.н., проф.
Відповідальний секретар: Андрєєв А.Г. к.т.н., доц.

Члени редколегії: Аврамов К.В. д.т.н., проф.; Александров Є.Є. д.т.н., проф.; Бреславський Д.В. д.т.н., проф.; Зиньковський А.П. д.т.н., проф.; Воробйов Ю.С. д.т.н., проф.; Курпа Л.В. д.т.н., проф.; Львов Г.І. д.т.н., проф.; Міхлін Ю.В. д. ф-м н., проф.; Ткачук М.А. д.т.н., проф.; Шевченко Ю.М., академік НАНУ, д.т.н., проф.

Адреса редакції: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут, вул. Кирпичова, 2, Харків 61002, Україна, каф. «Динаміки і міцності машин».

Тел.:  + 38 (057) 707-68-79  E-mail: andreev@kpi.kharkov.ua

Українська