Вісники НТУ «ХПІ» за 2020 рік

Вісник НТУ «ХПІ».Серія: "Актуальні проблеми розвитку українського суспільства"  
№ 1 (PDF)
Вісник НТУ «ХПІ».Серія: "Стратегічне управління портфелями, програмами 
та проектами"  № 1 (PDF, Size: 2,1 МБ)      № 2 (PDF, Size: 2,64 МБ)
Вісник НТУ «ХПІ». Серія: "Системний аналіз, управління та інформаційні 
технології"  № 1 (3) (PDF, Size: 22 МБ)   № 2 (4) (PDF, Size: 4,9 МБ)
Вісник НТУ «ХПІ». Серія: "Хімія, хімічна технологія та екологія"  
№ 1 (PDF, Size: 2,74 МБ)    № 2 (PDF, Size: 3,86 МБ)
Вісник НТУ «ХПІ». Серія: "Нові рішення в сучасних технологіях"  
№ 1 (3) (PDF, Size: 21 МБ)   № 2 (4) (PDF, Size: 2,18 МБ)  
№ 3 (5) (PDF, Size: 9,5 МБ)    № 4 (6) (PDF, Size: 1,2 МБ)   
Вісник НТУ «ХПІ». Серія: "Автомобіле- та тракторобудування"  
№ 1 (PDF, Size: 9 МБ)   № 2 (PDF, Size: 9 МБ)
Вісник НТУ «ХПІ». Серія: "Технології в машинобудуванні"  
№ 1 (PDF, Size: 3,56 МБ)   № 2 (PDF, Size: 3,87 МБ)
Вісник НТУ «ХПІ». Серія: "Математичне моделювання в техніці та технологіях"  
№ 1 (PDF, Size: 5,63 МБ)   
Вісник НТУ «ХПІ». Серія: "Проблеми удосконалювання електричних машин і апаратів. 
Теорія і практика"  
№ 1 (PDF, Size: 8,49 МБ)   № 2 (PDF, Size: 5,39 МБ)
Вісник НТУ «ХПІ». Серія: "Економічні науки"  
№ 1(3) (PDF, Size: 15,89 МБ)  № 2(4) (PDF, Size: 11,78 МБ)  № 3(5) (PDF, Size: 11,17 МБ)
№ 4(6) (PDF, Size: 9,57 МБ)  № 5(7) (PDF, Size: 10,7 МБ)   № 6(8) (PDF, Size: 6,29 МБ)
Вісник НТУ «ХПІ». Серія: "Енергетика: надійність та енергоефективність"  
№ 1(1) (PDF, Size: 7,45 МБ)
Вісник НТУ «ХПІ». Серія: "Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування"  
№ 1 (PDF, Size: 6,76 МБ)   № 2 (PDF, Size: 3,57 МБ)

 

Невизначено