«Технiчний прогрес та ефективнiсть виробництва» ISSN ISSN 2079-0767

   2008   2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
№ 54 № 5 № 5 № 7 № 4 № 20 № 32 № 25
№ 55 № 6 № 6 № 8 № 5 № 21 № 33 № 26
  № 34 № 7 № 25 № 6 № 22 № 34 № 59
  № 35 № 8 № 26 № 13 № 44 № 64 № 60
  № 35-1 № 50   № 14 № 45 № 65  
  № 36 № 51   № 14 № 46    
  № 36-1 № 56   № 15 № 66    
  № 38 № 58   № 16    
    № 59   № 25 № 67 (Ч.2)    
    № 60   № 25 (931)      
    № 61   № 51      
    № 62          
    № 63          
    № 64          

Увага! З 2016 року назва журналу змінена на «Економічні науки» ISSN 2519-4461.

Офіційний сайт журналу

Проблематика: висвітлення питань розвитку та удосконалення економічних досліджень, завдань оптимізації основних напрямків економічної діяльності за умов ринкових відносин, а також проблеми державного регулювання виробничо-підприємницьких процесів. Галузь науки: економічні науки. Періодичність 6 раз на рік.

Рік заснування: 2001

Відповідальний редактор: Перерва П.Г., д.е.н., проф., Погорелов М.І., к.е.н., проф.
Відповідальний секретар: Круглов О.О., інж.

Члени редколегії: Архіреєв С.І., д.е.н., проф.; Міщенко В.Я. д.е.н., проф.; Яковлєв А.І., д.е.н., проф.; Тимофеєв В.М., д.е.н., проф.; Заруба В.Я., д.е.н., проф.; Івін Л.М., д.т.н., проф.; Орлов П.А., д.е.н., проф.; Герасимчук В.Г., д.е.н., проф.; Кузьмин О.Є., д.е.н., проф.; Гончаров В.М. д.е.н., проф.

Адреса редакции: Національний технічний університет “Харьковський політехнічний інститут”, вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна, каф. “Організації виробництва та управління персоналом”.

Тел.: +38 (057) 707-66-11, 707-65-07  Е-mail: tpep_bulletin@ukr.net

Українська