«Економічні науки» ISSN 2519-4461

2016 2017 2018 2019 2020
№ 27 № 24 № 15 № 1 № 1(3)
№ 28 № 45 № 19 № 2 № 2(4)
№ 47  46 № 20 № 23 № 3(5)
№ 48   № 37 № 24 № 4(6)
    № 47   № 5(7)
    № 48   № 6(8)
(до 2016 року)

Проблематика: висвітлення питань розвитку та удосконалення економічних досліджень, завдань оптимізації основних напрямків економічної діяльності за умов ринкових відносин, а також проблеми державного регулювання виробничо-підприємницьких процесів. Галузь науки: економічні науки. Періодичність 6 раз на рік.

Рік заснування: 2001

Відповідальний редактор: Перерва П.Г., д.е.н., проф., Погорелов М.І., к.е.н., проф.
Відповідальний секретар: Круглов О.О., інж.

Члени редколегії: Архіреєв С.І., д.е.н., проф.; Міщенко В.Я. д.е.н., проф.; Яковлєв А.І., д.е.н., проф.; Тимофеєв В.М., д.е.н., проф.; Заруба В.Я., д.е.н., проф.; Івін Л.М., д.т.н., проф.; Орлов П.А., д.е.н., проф.; Герасимчук В.Г., д.е.н., проф.; Кузьмин О.Є., д.е.н., проф.; Гончаров В.М. д.е.н., проф.

Адреса редакции: Національний технічний університет “Харьковський політехнічний інститут”, вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна, каф. “Організації виробництва та управління персоналом”.

Тел.: +38 (057) 707-66-11, 707-65-07  Е-mail: tpep_bulletin@ukr.net

Українська