Вісники НТУ «ХПІ» за 2016 рік

Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2016. – № 1 (1173). – 124 с.
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2016. – № 2 (1174). – 134 с.
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Енергетика: надійність та енергоефективність. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2016. – № 3 (1175). – 174 с.
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Механіко-технологічні системи та комплекси. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2016. – № 4 (1176). – 150 с.
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Технології в машинобудуванні. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2016. – № 5 (1177). – 118 с.
Вісник Національного технічного  університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Математичне моделювання в техніці та технологіях. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2016. – № 6 (1178). – 155 с.
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: «Механіко-технологічні системи та комплекси». – Харків: НТУ "ХПІ". – 2016. – № 7 (1179). – 140 с.
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серіяк: «Енергетичнi i теплотехнiчнi процеси i устаткування». – Харків: НТУ "ХПІ". – 2016. – № 8 (1180). – 162 с.
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: «Енергетичнi i теплотехнiчнi процеси i устаткування». – Харків: НТУ "ХПІ". – 2016. – № 9 (1181). – 160 с.
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: «Енергетичнi i теплотехнiчнi процеси i устаткування». – Харків: НТУ "ХПІ". – 2016. – № 10 (1182). – 176 с.
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Електричні машині та електромеханічне перетворення енергії. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2016. – № 11 (1183). – 132 с.
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2016. – № 12 (1184). – 215 с.
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Актуальні проблеми розвитку українського суспільства. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2016. – № 13 (1185). – 98 с.
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Техніка та електрофізика високих напруг. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2016. – № 14 (1186). – 134 с.
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Автоматика та приладобудування. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2016. – № 15 (1187). – 66 с.
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Математичне моделювання в техніці та технологіях". – Харків: НТУ "ХПІ". – 2016. – № 16 (1188). – 108 с.
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Механіко-технологічні системи та комплекси. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2016. – № 17 (1189). – 130 с.
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2016. – № 18 (1190). – 189 с.
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2016. – № 19 (1191). – 116 с.
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Гідравлічні машини та гідроагрегати. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2016. – № 20 (1192). – 133 с.
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Інформатика та моделювання. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2016. – № 21 (1193). – 195 с.
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Хімія, хімічна технологія та екологія. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2016. – № 22 (1194). – 250 с.
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Проблеми механічного приводу. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2016. – № 23 (1195). – 157 с.
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2016. – № 24 (1196). – 122 с.
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2016. – № 25 (1197). – 173 с.
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Динаміка і міцність машин. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2016. – № 26 (1198). – 138 с.
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Технiчний прогрес та ефективнiсть виробництва. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2016. – № 27 (1199). – 140 с.
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Технiчний прогрес та ефективнiсть виробництва. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2016. – № 28 (1200). – 127 с.
Вісник № 29 (1201) PDF (Size 4,6 МБ) "Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2016. – № 29 (1201). – 109 с.
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Інноваційні технології та обладнання обробки матеріалів у машинобудуванні та металургії. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2016. – № 30 (1202). – 89 с.
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Інноваційні технології та обладнання обробки матеріалів у машинобудуванні та металургії. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2016. – № 31 (1203). – 83 с.
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Проблеми удосконалення електричних машин i апаратiв. Теорiя i практика. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2016. – № 32 (1204). – 63 с.
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Технологiї в машинобудуванні. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2016. – № 33 (1205). – 166 с.
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Радiофiзика й iоносфера. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2016. – № 34 (1206). – 100 с.
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серіяк: Хiмiя, хiмiчнi технологiї та екологiя. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2016. – № 35 (1207).
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Техніка та електрофізика високих напруг. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2016. – № 36 (1208). – 99 с.
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Системний аналiз, управління та iнформацiйнi технологiї. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2016. – № 37 (1209). – 80 с.
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Інноваційні технології та обладнання обробки матеріалів у машинобудуванні та металургії. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2016. – № 38 (1210). – 71 с.
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Машинознавство та САПР. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2016. – № 39 (1211).
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Актуальні проблеми розвитку українського суспільства. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2016. – № 40 (1212).
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Гідравлічні машини та гідроагрегати. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2016. – № 41 (1213). – 98 с.
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Новi рiшення у сучасних технологiях. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2016. – № 42 (1214). – 230 с.
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Актуальні проблеми управління фінансово-господарською діяльністю підприємства. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2016. – № 43 (1215). – 111 с.
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Iнформатика i моделювання. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2016. – № 44 (1216).
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Системний аналiз, управління та iнформацiйнi технологiї. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2016. – № 45 (1217). – 96 с.
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Динамiка i мiцнiсть машин. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2016. – № 46 (1218).
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Управління фінансово-господарською діяльністю підприємства. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2016. – № 47 (1219). – 115 с.
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Iнформатика i моделювання. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2016. – № 48 (1220). – 117 с.
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Механіко-технологічні системи та комплекси. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2016. – № 49 (1221). – 126 с.
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Механіко-технологічні системи та комплекси. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2016. – № 50 (1222). – 154 с.
Українська