Вісники НТУ «ХПІ» за 2018 рік

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Series: Strategic management, portfolio, program and project management : зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». Харків : НТУ «ХПІ», 2018. № 1 (1277). 88 с. ISSN 2311-4738.
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Series: Strategic management, portfolio, program and project management : зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». – Харків : НТУ «ХПІ». –  2018. – № 2 (1278). – 84 с. – ISSN 2311-4738.
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Математичне моделювання в техніці та технологіях = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Series: Mathematical modeling in engineering and technologies: зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2018. — № 3 (1279) 2018. — 148 с. — ISSN 2222-0631. 
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Актуальні проблеми розвитку українського суспільства = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Series: Actual problems of Ukrainian society development : зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». – Харків : НТУ «ХПІ», 2018. – № 4 (1280) 2018. – 120 с. – ISSN 2227-6890. 
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Електричні машині та електромеханічне перетворення енергії = Bulletin of the National Technical University –  "KhPI" Series: Electrical Machines and Electromechanical Energy Conversion : зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». –  Харків : НТУ «ХПІ», 2018. –  № 5 (1281) 2018. –  125 с. –  ISSN 2409-9295.
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Технології в машинобудуванні = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Series: Techniques in a machine industry: зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2018. – № 6 (1282) 2018. – 140 с. – ISSN 2079-004Х.
Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія: Машинознавство та САПР = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Series: Engineering and CAD: зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ «ХПІ», 2018.  № 7 (1283) 2018.  167 с.  ISSN 2079-0775.
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Електроенергетика та перетворювальна техніка Bulletin of the National Technical University "KhPI". Series: Elektroenergetika i preobrazovatelnaya tehnika : зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2018. – № 8 (1284) 2018. 80с. ISSN 2079-4525.
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків : НТУ «ХПІ». – 2018. – № 9 (1285). – 275 с.
Вісник № 10 (1286) "Енергетика: надійність та енергоефективність"
Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Збірник наукових праць. Серія: Енергетика: надійність та енергоефективність. – Харків : НТУ «ХПІ». – 2018. – № 10 (1286).
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Series: Power and Heat Engineering Processes and Equipment. : зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т».  – Харків : НТУ «ХПІ», 2018. – № 11 (1287). – 102 с. – ISSN 2078-774X.
Вісник Національного технічного ;університету «ХПІ». Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Series: Power and Heat Engineering Processes and Equipment. : зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн.ін-т».  Харків : НТУ «ХПІ», 2018. – № 12 (12887). – 96 с. – ISSN 2078-774X.
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Series: Power and Heat Engineering Processes and Equipment. : зб. наук. пр. / Нац.техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». Харків : НТУ «ХПІ», 2018. – № 13 (1289). – 96 с. – ISSN 2078-774X.
Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Серія: Техніка та електрофізика високих напруг. – Харків : НТУ «ХПІ». – 2018. – № 14 (1290). – 84 с. – ISSN 2519-2248 (Online), 2079-0740 (Print)
Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Економічні науки : зб. наук. пр. – Харків : НТУ «ХПІ». – 2018. – № 15 (1291). – 151 с.
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення в сучасних технологіях = Bulletin of the National Technical University «KhPI». Series: New solutions in modern technology : зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2018. — № 16 (1292) 2018. — 200 с. — ISSN 2079-5459.
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Гідравлічні машини та гідроагрегати = Bulletin of the National Technical University «KhPI». Series: Hydraulic machines and hydraulic units: зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». – Харків : НТУ «ХПІ», 2018. – № 17 (1293) 2018. – 98 с. – ISSN 2411-3441 (print), ISSN 2523-4471 (online).
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів = Bulletin of the National Technical University «KhPI». Series: Innovation researches in students’ scientific work: зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2018. — № 18 (1294) 2018. — 100 с. — ISSN 2220-4784.
Вісник № 19 (1295) PDF (Size: 16,71 МБ) "Економічні науки"
Вісник НТУ «Харківський політехнічний інститут» (економічні науки). Збірник  наукових праць. – Х. : НТУ «ХПІ». – 2018. – № 19 (1295). – 159 с.​
Вісник № 20  (1296) PDF (Size: 15,56 МБ) "Економічні науки"
Вісник НТУ «Харківський політехнічний інститут» (економічні науки). Збірник  наукових праць. – Х. : НТУ «ХПІ». – 2018. – № 20 (1296). – 135 с.
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Системний аналіз, управління та інформаційні технології = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Series: System analysis, control and information technology : зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2018. — № 21 (1297) 2018. — 78 с. — ISSN 2079-0023.
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Системний аналіз, управління та інформаційні технології = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Series: System analysis, control and information technology : зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2018. — № 22 (1298) 2018. — 74 с. — ISSN 2079-0023.
Вісник № 23 (1299) "Інноваційні технології та обладнання обробки матеріалів у машинобудуванні та металургії"
Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Збірник наукових праць. Серія: Електроенергетика та перетворювальна техніка. – Харків : НТУ «ХПІ», 2018. – № 23 (1299).
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Інформатика та моделювання. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2018. – № 24 (1300). – 171 с.
Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія: Машинознавство та САПР = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Series: Engineering and CAD: зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – № 25 (1301) 2018. – 169 с. – ISSN 2079-0775.
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення в сучасних технологіях = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Series: New solutions in modern technology : зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». – Харків : НТУ «ХПІ», 2018. – № 26 (1302) 2018. – Т. 1. – 186 с. – ISSN 2079-5459.
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення в сучасних технологіях = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Series: New solutions in modern technology : зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». – Харків : НТУ «ХПІ», 2018. – № 26 (1302) 2018. – Том 2. – 133 с. – ISSN 2079-5459.
Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Збірник наукових праць. Серія: Математичне моделювання в техніці та технологіях. – Харків : НТУ «ХПІ», 2018. – № 27 (1303). – 160 с.
Вісник № 28 (1304) "Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. Теорія і практика"
Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Збірник наукових праць. Серія: Електроенергетика та перетворювальна техніка. – Харків : НТУ «ХПІ», 2018. – № 28 (1304).
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Транспортне машинобудування = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Series: Transport Engineering Industry: зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків: НТУ «ХПІ», 2018. — № 29 (1305) 2018. — 164 с. — ISSN 2079-0066.
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. Теорія і практика = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Series: Problems of electrical machines and apparatus perfection. Theory and practice : зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». – Харків : НТУ «ХПІ», 2018. – № 32 (1308) 2018. – 105 с. – ISSN 2079-3944.
Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Серія: Динаміка і міцність машин. – Х. : НТУ «ХПІ». – 2018. – № 33 (1309). – 65 с. – ISSN 2078-9130
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Технології в машинобудуванні = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Series: Techniques in a machine industry: зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2018. – № 34 (1310) 2018. – 86 с. – ISSN 2079-004Х.
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Хімія, хімічна технологія та екологія = Bulletin of the National Technical University «KhPI». Series: Chemistry, Chemical Technology and Ecology : зб. наук.пр. / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». – Харків : НТУ «ХПІ», 2018. – № 35 (1311) 2018. – 106 с. – ISSN 2079-0821
Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Серія: Техніка та електрофізика високих напруг. – Х. : НТУ «ХПІ». – 2018. – № 36 (1312). – 54 с. – ISSN 2519-2248 (Online), 2079-0740 (Print)
Вісник Національного технічного університету «ХПІ» (економічні науки) = Bulletin of the National Technical  University "KhPI" (economic sciences) Збірник наукових праць. – Х. : НТУ «ХПІ». – 2018. – № 37 (1313). – 154 с.
Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Серія: Динаміка і міцність машин. – Х. : НТУ «ХПІ». – 2018. – № 38 (1314). – 65 с. – ISSN 2078-9130
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Хімія, хімічна технологія та еколо-гія = Bulletin of the National Technical University «KhPI». Series: Chemistry, Chemical Technology and Ecology : зб. наук.пр. / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». – Харків : НТУ «ХПІ», 2018. – № 39 (1315) 2018. – 102 с. – ISSN 2079-0821
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Series: Innovation researches in students’ scientific work: зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». Харків : НТУ «ХПІ», 2018.  № 40 (1316) 2018. 96 с. ISSN 2220-4784
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Інформатика та моделювання. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2018. – №42 (1318). – 203 с.
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Радіофізика та іоносфера = Bulletin of the National Technical University “KhPI”. Series: Radiophysic and ionosphere : зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін.-т». – Х.: НТУ ”ХПІ”, 2018. – № 43 (1319) 2018. – 56 с. – ISSN 2078-9998.
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Системний аналіз, управління та інформаційні технології = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Series: System analysis, control and information technology : зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». Харків : НТУ «ХПІ», 2018.  № 44 (1320) 2018. 88 с. ISSN 2079-0023
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення в сучасних технологіях = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Series: New solutions in modern technology : зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2018. — № 45 (1321) 2018. — 246 с. — ISSN 2079-5459
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Гідравлічні машини та гідроагрегати = Bulletin of the National Technical University «KhPI». Series: Hydraulic machines and hydraulic units: зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». – Х.: НТУ «ХПІ», 2018. – № 46 (1322) 2018. – 83 с. – ISSN 2411-3441 (print), ISSN 2523-4471
Вісник № 47 (1323) PDF (Size: 16,5 МБ) "Економічні науки"​
Вісник Національного технічного університету «ХПІ» (економічні науки) = Bulletin of the National Technical University "KhPI" (economic sciences) Збірник наукових праць. – Х. : НТУ «ХПІ». – 2018. – № 47 (1323). – ​145 с.
Вісник № 48 (1324) PDF (Size: 14,7 МБ) "
Економічні науки"​
Вісник Національного технічного університету «ХПІ» (економічні науки) = Bulletin of the National Technical University "KhPI" (economic sciences) Збірник наукових праць. – Х. : НТУ «ХПІ». – 2018. – № 48 (1324). –  131 с.
Вісник № 49 (1325) PDF (Size: 5,12 МБ) "Автомобіле- та тракторобудування"​
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Автомобіле- та тракторобудування = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Series: Automobile and tractor building: зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2018. — № 49 (1325) 2018. — 80 с. — ISSN 2079-0066.
Українська