Вісники НТУ «ХПІ» за 2021 рік

Вісник НТУ «ХПІ». Серія: "Стратегічне управління, управління портфелями, 
програмами та проектами" № 1 (3) (PDF, Size: 2,75 МБ)   № 2 (4) (PDF, Size: 2,19 МБ)
Вісник НТУ «ХПІ». Серія: "Нові рішення в сучасних технологіях" 
№ 1 (7) (PDF, Size: 10,3 МБ)
Невизначено