«Енергетика: надійність та енергоефективність» ISSN 2224-0349

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
№ 45 № 3 № 23 № 17 № 24 № 3 № 31 № 10 № 14 № 1
  № 41   № 59 № 56         № 29  

Проблематика: висвітлюються питання теоретичних та практичних результатів досліджень і розробок, пов’язаних з проблемами надійності та ефективності роботи енергетичного устаткування, а також електроенергетичної системи в цілому. Розглядаються проблеми електроспоживання, енергозбереження і підвищення якості електричної енергії.

Рік заснування: 2010

Відповідальний редактор: Гурін А.Г., д.т.н., проф.
Відповідальний секретар: Костюков І.О. аспірант;

Члени редколегії: Артюх С.В., д.т.н., проф.; Бондаренко В.Є., д.т.н., проф.; Безпрозванних Г.В., д.т.н., доц.; Лазуренко О.П., к.т.н., проф.; Махотіло К.В., к.т.н., доц.; Шевченко С.Ю., к.т.н., доц.; Гриб О.Г., д.т.н., проф.; Вепрік Ю.М. д.т.н. проф.

Адреса редакції: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», вул. Кирпичова, 2, Харків 61002, Україна,
каф.» Електроізоляційної та кабельної техніки».

Тел: +38 (057) 707-66-63, (057) 707-65-44  E-mail: Kostiukow.Ivan@yandex.ru

Українська