«Енергетика: надійність та енергоефективність» ISSN 2224-0349

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
№45 №3 №23 №17 №24 №3 №31 №10 №14 №1 1(2)
  №41   №59 №56         № 29    

Проблематика: висвітлюються питання теоретичних та практичних результатів досліджень і розробок, пов’язаних з проблемами надійності та ефективності роботи енергетичного устаткування, а також електроенергетичної системи в цілому. Розглядаються проблеми електроспоживання, енергозбереження і підвищення якості електричної енергії.

Рік заснування: 2010

Відповідальний редактор: Шевченко С. Ю, д. т. н., проф.
Відповідальний секретар: Кулик О. С., аспірант.

Члени редколегії: Безпрозванних Г.В., д.т.н., проф.; Говоров П.П., д.т.н., проф.; Гриб О.Г., д.т.н., проф.; Шевченко С.Ю., д.т.н., проф.; Колкун М., к.т.н., проф.; Морва Дж., к.т.н., проф.; Данильченко Д.О. к.т.н., доц.; Довгалюк О.М., к.т.н, доц.; Лазуренко О.П., к.т.н., проф.; Шутенко О.В., к.т.н, доц.

Адреса редакціїНаціональний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», вул. Кирпичова, 2, Харків 61002, Україна, каф. «Передача електричної енергії».

Тел: 38 (057) 707-66-43  E-mail: oleksii.kulyk@ieee.khpi.edu.ua

Українська