«Проблеми механiчного приводу» ISSN 2079-0791

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
№ 28 № 19 № 26 № 28 № 35 № 40 № 31 № 34 № 23 № 25
№ 29 № 20 № 27 № 29 № 36 № 41   № 35    
Увага! З 2018 року об'єднано серії «Проблеми механічного приводу» і «Машинознавство та САПР» в одну серію із збереженням назви «Машинознавство та САПР»
 

Проблематика: висвітлення теоретичних та практичних результатів наукових досліджень та розробок у галузі зубчатих передач та редукторобудування.

Рік заснування: 2001

Відповідальні редактори: Ткачук М.А. д.т.н., проф.
Заступник відповідального редактора: Устиненко О.В. к.т.н., доц.
Відповідальний секретар: Бондаренко О.В. к.т.н.

Члени редколегії: Львов Г.І. д.т.н., проф.; Тернюк М.Є. д.т.н., проф.; Хромов В.Г. д.т.н., проф.; Гутиря С.С. д.т.н., проф.; Кіндрацький Б.І. д.т.н., проф.; Стрельников В.М. д.т.н., проф.; Шелофаст В.В. д.т.н., проф.; Старжинський В.Є. д.т.н., проф.; Самідов Х.С. д.т.н., проф.; Бошанскі М.Д. д.т.н., проф.; Власенко В.М. к.т.н., с.н.с., Бабичев Д.Т., д.т.н., проф.; Арнаудов К.Б. д.т.н., проф.

Адреса редакції: Національний технічний університет«Харківський політехнічний інститут», вул. Кирпичова, 2, Харків 61002, Україна, каф. «ТММ і САПР».

Тел.: +38 (057) 707-69-01, (057) 707-69-02  E-mail: ustin1964@tmm-sapr.org

Українська