«Проблеми удосконалення електричних машин i апаратiв. Теорiя i практика» ISSN 2079-3944

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
№ 16 № 4 № 3 № 15 №20 № 13 № 32 № 34 № 32 № 1 № 1 №1(5)
№ 29 №12 № 28 № 35 № 41 № 42         № 2 №2(6)
№ 36 №48 № 49 № 51                
№ 55 №60 № 61 № 65                

Офіційний сайт журналу

Проблематика: публікація статей за тематикою: електричні машини, електричні апарати, теоретичні основи електротехніки, сильні електричні і магнітні поля, комп’ютерне моделювання, використання електротехнологій, пристрої та методи неруйнівного контролю, електричний транспорт, інформація, гіпотези, думки.

Рік заснування: 2001

Відповідальний редактор: Клименко Б.В. д.т.н., проф.
Заступник відповідального редактора: Болюх В.Ф. д.т.н., проф;
Відповідальний секретар: Варшамова І.С., асистент.

Члени редколегії: Данько В.Г. д.т.н., проф.; Клепіков В.Б. д.т.н., проф.;
Кравченко В.І. д.т.н., проф.; Мілих В.І. д.т.н., проф.; Сучков  Г.М. д.т.н., проф.; Сокол Є.І. член-кор. НАНУ, д.т.н., проф; Райнін В.Ю. д.т.н., проф.; Dolezel I prof.

Адреса редакції: Національний технічний університет«Харківський політехнічний інститут», вул. Кирпичова, 2, Харків 61002, Україна, каф. «Електричних апаратів».

Тел.: +38 (057) 707-69-76  E-mail: varshamova_i@rambler.ru 

Українська