Покажчики та бібліографічні списки

Байрачний Борис Іванович — професор, завідувач кафедри технічної електрохімії 
НТУ «ХПІ».
Братута Едуард Георгієвич — доктор технічних наук, професор кафедри «Теплотехніка»
НТУ «ХПІ».
Гурин Анатолій Григорович — професор, завідувач кафедри «Електроізоляційна та
кабельна техніка» НТУ «ХПІ».
Кізілов Володимир Ул`янович — професор, заслужений винахідник України, старший 
урядовець правління секції «Украіна» Міжнародного інститута IEEE, урядовець 
научно-технічної ради по енергозберіганню при Харківській областної державної 
адміністрації, завідувач кафедри «Електричні станції».
Клепіков Володимир Борисович — професор, доктор технічних наук, 
Президент Української асоціації інженерів-електриків, Заслужений діяч науки і 
техніки, завідувач кафедри "Автоматизовані електромеханічні системи" НТУ «ХПІ».
Кравець Валерій Олексійович — проректор з науково-педагогічної роботи НТУ «ХПІ»,
професор, завідувач кафедри «Системи інформації», відмінник освіти України, член 
Української технологічної академії, Почесний доктор Мішкольцького університету.
Литвиненко Ігор Іванович — доктор технічних наук, професор кафедри автоматизації
хіміко-технологічних систем і екологічного моніторингу НТУ «ХПІ».
Палатник Лев Самойлович — професор, заслужений діяч науки і техніки України. 
Пономарьов Олександр Семенович — професор кафедри педагогіки і психології
управлфіння соціальними системами НТУ «ХПІ».
Романовський Олександр Георгійович — доктор педагогічних наук, професор,
член-кореспондент НАПН України, проректор з науково-педагогічної роботи НТУ «ХПІ».
Сокол Євген Іванович — лауреат премії ім. С. А. Лебедєва НАН України, 
член-кореспондент  Національної академії наук України, доктор технічних наук, 
професор, ректор НТУ «ХПІ».
Товажнянский Леонід Леонідович — доктор технічних наук, професор, заслужений
робітник вищої школи України, лауреат Державної премії Украіни, завідувач кафедри
загальної хімічноі технології, процесів та пристроїв, ректор НТУ «ХПІ».
- до 80-річчя;
- до 85-річчя.
Шелковий Сергій Костянтинович — доцент НТУ «ХПІ», член Національної спілки
письменників України, автор понад 20 книжок поезії та прози,
лауреат літературних премій ім. Б. Слуцького, М. Ушакова, Ю. Долгорукого
- до 65-річчя;
- до 70-річчя.
Шустиков Валентин Іванович — доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 
органічної хімії, біохімії і мікробіології НТУ «ХПІ».
Яковлев Анатолій Іванович — доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 
економіки та маркетингу НТУ «ХПІ».