«Проблеми автоматизованого електропривода. Теорiя i практика» ISSN 2079-8024

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2019 2020
№ 28 - - № 36 - № 12 - № 27 № 9 № 4
                № 16  
                   

Проблематика: висвітлюються нові методи аналізу електромеханічних систем,розробки сучасних промислових електроприводів, їхніх елементів та діагностики, значна увага приділена питанням енергозбереження.

Рік заснування: 1961

Відповідальний редактор: Клепіков В.Б. д.т.н., проф.
Відповідальний секретар: Осичев О.В. к.т.н., проф.

Члени редколегії: Кіріленко О.В. акад. НАНУ, д.т.н., проф.; Волков І.В. член-кор. НАНУ, д.т.н., проф.; Акімов Л.В. д.т.н., проф.; Бешта О.С.  член-кор. НАНУ, д.т.н., проф.; Водічев В.А. д.т.н., проф.; Герасімяк Р.П. д.т.н., проф.; Грабко В.В. д.т.н., проф.; Долбня В.Т. д.т.н., проф.; Жемеров Г.Г. д.т.н., проф.; Калашніков В.І. к.т.н., проф.;Кузнецов Б.І. д.т.н., проф.; Лозинський О.Ю. д.т.н., проф.; Мотченко О.І. к.т.н., проф.; Орловський І.А., д.т.н., проф.; Пересада С.М. д.т.н., проф.; Поповіч М.Г. д.т.н., проф.; Садовой О.В., д.т.н., проф.;Синчук О.М., д.т.н., проф.; Родькін Д.Й. д.т.н., проф.; Розов В.Ю. член – кор. НАНУ, д.т.н., проф.; Толочко О.І д.т.н., проф.; Черний О.П. д.т.н., проф.; Шамардіна В.М. к.т.н., проф.; Юрченко М.Г. д.т.н., проф.; Загірняк М.В. д.т.н., проф.

Адреса редакції: Національний технічний університет«Харківський політехнічний інститут», вул. Кирпичова, 2, Харків 61002, Україна, каф. «Автоматизованих електромеханічних систем».

Тел.: +38 (057) 707-64-45  E-mail: alexey@kpi.kharkov.ua

Українська