Список наукових праць Л. Д. Свірського

 1. Влияние стеклокерамических покрытий временного действия на характер распределения температур при нагреве трансформаторной стали перед прокаткой / Л. Д. Свирский [и др.] // Вестник Харьковского политехнического института : сб. науч. тр. / Харьковский политехнический ин-т. — Харьков : Вища шк., 1977. — № 126, вып. 8 : Технология неорганических веществ. — С. 27–28. — Библиогр.: с. 28 ( 2 назв.). — *
 2. Вплив деяких факторів на захисну дію жаростійкого емалевого покриття / Л. Д. Свірський, Н. П. Соболь // Науково-технічна конференція по підсумках наукової роботи за 1965 рік : реф. доповідей / ХПІ. — Харків : ХПІ, 1966. — С. 135. — *
 3. Деякі властивості безвипалювальних покриттів для захисту деталей двигунів внутрішнього згоряння / Л. Д. Свірський, Н. П. Соболь, Е. Я. Кнабе, В. М. Казакевич // Вісник Харківського політехнічного інституту : сб. наук. пр. / ХПІ. — Харків : Вища шк., 1973. — № 79: Хімія і хімічна технологія неорганічних речовин, Вип. 5. — С. 50–52. — Бібліогр. в кінці ст. — *
 4. До питання про міцність зчеплення з металом емалевих покрить із захисним дифузним шаром / Л. Д. Свірський, О. Д. Пономаренко // Вісник Харківського політехнічного інституту : сб. наук. пр. / Харківський політехнічний ін-т. — Харків : ХДУ, 1966. — № 12(60), вип. 1 : Хімічне машинобудування. — С. 71–74. — Бібліогр.: с. 73–74 (8 назв). — *
 5. Жароміцні склокерамічні покриття стійкі проти впливу розплавлених металів і шлаків / Л. Д. Свірський [та ін.] // Вісник Харківського політехнічного інституту : сб. наук. пр. / Харківський політехнічний ін-т. — Харків : ХДУ, 1972. — № 70, вип. 4 : Технологія неорганічних речовин. — С. 96–99. — *
 6. Жаростійкі неметалеві електропровідні покриття для захисту деталей електролізерів / Л. Д. Свірський, Л. М. Акопян, Я. І. Гордієнко, А. Д. Пономаренко, З. А. Тубишкіна, Т. Н. Єрмакова, В. І. Бєлобрагін // Вісник Харківського політехнічного інституту : сб. наук. пр. / ХПІ. — Харків : Вища шк., 1973, № 79: Хімія і хімічна технологія неорганічних речовин, Вип. 5. — С. 43–45. — *
 7. Жаростійкі покриття для захисту ливарних форм / Л. Д. Свірський, І. А. Вигодський, В. П. Журженко, Д. В. Кириченко // Науково-технічна конференція по підсумках наукової роботи за 1965 рік : реф. доповідей / ХПІ. — Харків : ХПІ, 1966. — С. 134–135. — *
 8. Жаростійкі покриття, нанесені методом плазмового напилення / Л. Д. Свірський, Е. Я. Зубова // Науково-технічна конференція по підсумках наукової роботи за 1965 рік : реф. доповідей / ХПІ. — Харків : ХПІ, 1966. — С. 136–137. — *
 9. Жаростійкі склокерамічні покриття, які одержують газополуменевим способом / Л. Д. Свірський, Ю. А. Пирогов // Вісник Харківського політехнічного інституту : сб. наук. пр. / Харківський політехнічний ін-т. — Харків : ХДУ, 1966. — № 12(60), вип. 1 : Хімічне машинобудування. — С. 75–80. — Бібліогр.: с. 80 (6 назв). — *
 10. Жаростойкие покрытия шпинельного типа, полученные плазменным напылением / Л. Д. Свирский, Я. Г. Белик, Э. Я. Зубова // Вестник Харьковского политехнического института : сб. науч. тр. / Харьковский политехнический ин-т. — Харьков : ХГУ, 1968. — № 32(80), вып. 2 : Технология неорганических веществ. — С. 71–74. — Библиогр.: с. 74 ( 3 назв.). — *
 11. Застосування жаростійких покриттів короткочасної дії на основі вогнетривких материалів для захисту сталей / Л. Д. Свірський [та ін.] // Вісник Харківського політехнічного інституту : сб. наук. пр. / Харківський політехнічний ін-т. — Харків : Вища шк., 1974. — № 91, вип. 6 : Технологія неорганічних речовин. — С. 30–32. — Бібліогр.: с. 32 ( 4 назв.). — *
 12. Захист нелегованих і низьколегованих вуглецевих сталей при нагріванні перед прокаткою шляхом застосування силікатних покриттів / Л. Д. Свірський [та ін.] // Вісник Харківського політехнічного інституту : сб. наук. пр. / Харківський політехнічний ін-т. — Харків : ХДУ, 1972. — № 70, вип. 4 : Технологія неорганічних речовин. — С. 88–91. — Бібліогр.: с. 91 ( 8 назв.). — *
 13. Защитно-технологические покрытия для слябов легированных сталей, наносимые окунанием / Л. Д. Свирский [и др.] // Вестник Харьковского политехнического института : сб. науч. тр. / Харьковский политехнический ин-т. — Харьков : Вища шк., 1981. — № 175, вып. 1 : Химическая технология силикатных материалов и покрытий. — С. 4–8. — Библиогр. в конце ст. — *
 14. Исследование влияния окислов редкоземельных элементов на защитное действие эмалевых покрытий / Л. Д. Свирский, М. М. Латышева, Н. Ф. Жерновая // Вестник Харьковского политехнического института : сб. науч. тр. / Харьковский политехнический ин-т. — Харьков : Вища шк., 1975. — № 106, вып. 7 : Технология неорганических веществ. — С. 52–54. — Библиогр.: с. 54 ( 4 назв.). — *
 15. Исследование влияния пористой структуры на эффективную теплопроводность в порах безобжиговых покрытий / Л. Д. Свирский, Э. Я. Кнабе // Вестник Харьковского политехнического института : сб. науч. тр. / Харьковский политехнический ин-т. — Харьков : Вища шк., 1977. — № 126, вып. 8 : Технология неорганических веществ. — С. 29–30. — Библиогр.: с. 30 ( 5 назв.). — *
 16. Исследование возможности замены эпитаксии на слой ситаллизированной изоляции при производстве интегральных схем / Л. Д. Свирский, А. К. Савенкова, Л. Н. Акопян // Вестник Харьковского политехнического института : сб. науч. тр. / Харьковский политехнический ин-т. — Харьков : Вища шк., 1978. — № 147, вып. 9 : Технология неорганических веществ. — С. 49–50. — Библиогр.: с. 50 ( 3 назв.). — *
 17. Исследование возможности использования отходов абразивного производства для получения покрытий изложниц / Л. Д. Свирский, Т. С. Бондаренко, В. П. Журженко // Вестник Харьковского политехнического института : сб. науч. тр. / Харьковский политехнический ин-т. — Харьков : Вища шк., 1975. — № 106, вып. 7 : Технология неорганических веществ. — С. 55–56. — Библиогр.: с. 56 ( 4 назв.). — *
 18. Исследование электропроводности стеклоэмалевых покрытий / Л. Д. Свирский [и др.] // Вестник Харьковского политехнического института : сб. науч. тр. / Харьковский политехнический ин-т. — Харьков : Вища шк., 1981. — № 175, вып. 1 : Химическая технология силикатных материалов и покрытий. — С. 3–4. — *
 19. К вопросу исследования некоторых физико-химических свойств жаростойких покрытий для литейных форм / Л. Д. Свирский, В. П. Журженко, Д. В. Кириченко // Вестник Харьковского политехнического института : сб. науч. тр. / Харьковский политехнический ин-т. — Харьков : ХГУ, 1968. — № 32(80), вып. 2 : Технология неорганических веществ. — С. 67–70. — Библиогр.: с. 70 ( 9 назв.). — *
 20. К вопросу определения переходного состояния режима течения эмалевых шликеров / Л. Д. Свирский // Труды Харьковского политехнического института : сб. науч. тр. / Харьковский политехнический ин-т. — Харьков : ХГУ, 1959. — Т. XXXI, вып. 1 : Технология силикатов. — С. 139–144. — Библиогр.: с. 144 (5 назв.). — *
 21. Метод получения защитных эмалевых термодиффузионных покрытий со специальными свойствами / А. Д. Пономаренко, Л. Д. Свирский // Труды Харьковского политехнического института : сб. науч. тр. / Харьковский политехнический ин-т. — Харьков : ХГУ, 1963. — Т. XLV, вып. 1 : Технология неорганических веществ. — С. 64–70. — Библиогр.: с. 69–70 (6 назв.). — *
 22. Методические указания к выполнению лабораторной работы «Определение краевого угла смачивания силикатными расплавами твёрдых веществ» по курсу «Химическая технология стекла, ситаллов, эмалевых и жаростойких покрытий» для студентов специальности 0831 / Сост. Л. Д. Свирский, Н. П. Соболь. — Харьков: ХПИ. — 1987. — 8 с.
 23. Методы уплотнения плазменных покрытий / Л. Д. Свирский, В. П. Крохин, Я. И. Гордиенко // Вестник Харьковского политехнического института : сб. науч. тр. / Харьковский политехнический ин-т. — Харьков : ХГУ, 1970. — № 40 (88), вып. 3 : Технология неорганических веществ. — С. 60–61. — Библиогр.: с. 61 ( 8 назв.). — *
 24. Многофакторная оптимизация состава стеклокерамических покрытий / В. П. Крохин, Л. Д. Свирский, А. С. Пономарев // Труды Белгородского технологического ин-та строительных материалов. — Белгород, 1972. — Вып. 1. — С. 147–151.
 25. О некоторых физико-химических свойствах эмалевых шликеров / Г. В. Куколев, Л. Д. Свирский // Труды Харьковского политехнического института : сб. науч. тр. / Харьковский политехнический ин-т. — Харьков : ХГУ, 1952. — Т. I, вып. 1 : Химическая технология. — С. 93–105. — Библиогр.: с. 105 (8 назв.). — *
 26. Одержання закристалізованих жаростійких покрить / Л. Д. Свірський, Н. П. Соболь // Вісник Харківського політехнічного інституту : сб. наук. пр. / Харківський політехнічний ін-т. — Харків : ХДУ, 1966. — № 12 (60), вип. 1 : Хімічне машинобудування. — С. 66–70. — Бібліогр.: с. 70 (6 назв). — *
 27. Оптимізація складу склокерамічного покриття короткочасної дії методом математичного планування / Л. Д. Свірський, Л. Л. Брагіна, Л. І. Приходько // Вісник Харківського політехнічного інституту : сб. наук. пр. / Харківський політехнічний ін-т. — Харків : Вища шк., 1974. — № 91, вип. 6 : Технологія неорганічних речовин. — С. 32–35. — Бібліогр.: с. 35 ( 4 назв.).  *
 28. Отработока технологических параметров механизированного нанесения стеклокерамических покрытий на металлические заготовки / Л. Д. Свирский, Л. Л. Брагина, Л. И. Приходько // Вестник Харьковского политехнического института : сб. науч. тр. / Харьковский политехнический ин-т. — Харьков : Вища шк., 1978. — № 147, вып. 9 : Технология неорганических веществ. — С. 43–44. — Библиогр.: с. 44 ( 2 назв.). — *
 29. Спектральный метод количественного определения железа в жильных кварцах / Л. Д. Свирский, В. Л. Жебунев // Труды Харьковского политехнического института : сб. науч. тр. / Харьковский политехнический ин-т. — Харьков : ХГУ, 1959. — Т. XXXI, вып. 1 : Технология силикатов. — С. 147–151. — Библиогр.: с. 151 (4 назв.). — *
 30. Технология эмалирования и оборудование эмалировочных цехов : учебник / В. И. Савченко ; ред. Л. Д. Свирский. — Харьков : Металлургиздат, 1961. — 387 с. : ил. — *

Список дисертацій Л. Д. Свірського

 1. Свирский Л. Д. Жаростойкие покрытия на основе эмалей и огнеупорных веществ : дис. ... д-ра техн. наук / Л. Д. Свирский ; Харьковский политехнический ин-т. — Харьков : ХПИ, 1967. — 494 с. — *

Список наукового керівника Л. Д. Свірського

 1. Акопян Лидия Николаевна. (кандидат технических наук). Жаростойкие химически устойчивые и электропроводные покрытия на основе эмалевых расплавов : дис. ... канд. техн. наук / Л. Н. Акопян ; рук. работы Л. Д. Свирский ; Харьковский политехнический ин-т. — Харьков, 1976. — 137 с. : ил. — Библиогр.: с. 116–127 (175 назв.). — *
 2. Белик Александр Яковлевич. Жаростойкие покрытия кратковременного действия : дис. ... канд. техн. наук : 05.17.11 / А. Я. Белик ; науч. рук. Л. Д. Свирский ; Харьковский политехнический ин-т. — Харьков, 1983. — 230 с. — Библиогр.: с. 186–203. — *
 3. Бондаренко Тамара Степановна. (кандидат технических наук). Жаростойкие покрытия для защиты изложниц : дис. ... канд. техн. наук : 05.17.11 / Т. С. Бондаренко ; науч. рук. Л. Д. Свирский ; Харьковский политехнический ин-т. — Харьков, 1983. — 342 с. — Библиогр.: с. 289–318. — *
 4. Брагина Л. Л. Исследование процессов взаимодействия эмалевых расплавов со сталью : дис. ... канд. техн наук / Л. Л. Брагина ; Харьковский политехнический ин-т. — Харьков, 1967. — 212 с. — *
 5. Горбенко Вероника Владимировна. Жаростойкие стеклоэмалевые покрытия для защиты малоуглеродистых сталей : дис. ... канд. техн. наук : 05.17.11 / В. В. Горбенко ; науч. ред. Л. Д. Свирский ; Харьковский политехнический ин-т. — Харьков, 1987. — 153 с. : фот. — Библиогр.: с. 132–139. — *
 6. Зубова Э. Я. Корундоникелевые покрытия, полученные методом плазменного напыления : дис. ... канд. техн. наук / Э. Я. Зубов  ; рук. работы Л. Д. Свирский ; Харьковский политехн. ин-т. — Харьков, 1971. — 185 с. — *
 7. Карюк Анастасия Андреевна. Эмаль кратковременного действия : дис. ... канд. техн. наук : 05.17.11 / А. А. Карюк ; рук. работы: Л. Д. Свирский, А. С. Еськов ; Харьковский политехнический ин-т. — Харьков, 1975. — 167 с. : фот. — Библиогр.: с. 124–147 (192 назв.). — *
 8. Кнабе Эмма Яковлевна. Жаростойкие покрытия для защиты деталей двигателей внутреннего сгорания : дис. ... канд. техн. наук / Э. Я. Кнабе ; рук. работы Л. Д. Свирский ; Харьковский политехнический ин-т. — Харьков, 1971. — 203 с. : ил. — Библиогр.: с. 165–175 (233 назв.). — *
 9. Крохин Вольт Павлович. Получение высокоплотных стеклокерамических покрытий методом плазменного напыления : дис. ... канд. техн. наук / В. П. Крохин ; науч. рук.  Л. Д. Свирский ; Харьковский политехнический ин-т. — Харьков, 1970. — 167 с. : ил. — Библиогр.: с. 144–155 (198 назв.). — *
 10. Латышева Майя Михайловна. (кандидат технических наук). Жаростойкие защитные покрытия для сталей, склонных к жидкому окалинообразованию : дис. ... канд. техн. наук : 05.17.11 / М. М. Латышева ; рук. работы Л. Д. Свирский ; Харьковский политехнический ин-т. — Харьков, 1977. — 200 с. : ил. — Библиогр.: с.160–172 (286 назв.). — *
 11. Пантус Неля Александровна. Электропроводные стеклоэмалевые грунтовые покрытия для химической аппаратуры : дис. ... канд. техн. наук : 05.17.11 / Н. А. Пантус ; науч. ред. Л. Д. Свирский ; Харьковский политехнический ин-т. — Харьков, 1987. — 201 с. : ил. — Библиогр.: с. 133–155 (213 назв.). — *
 12. Фроленков Константин Юрьевич. Жаростойкие технологические покрытия по металлам : дис. ... д-ра техн. наук : 05.17.11 / К. Ю. Фроленков ; науч. рук. Л. Д. Свирский ; Харьковский политехнический ин-т. — Харьков, 1985. — 308 с. : ил. — Библиогр.: с. 270–287 (184 назв.). — *

 

Список складений станом на 29.09.2022 р.

_____________________________________________________________
* — наявність видання у фонді науково-технічної бібліотеки НТУ «ХПІ»