Бухкало Світлана Іванівна

Бухкало Світлана Іванівна народилася в 1950 р.
1974 р. — закінчила Харківський Політехнічний Інститут, отримала диплом за спеціальністю «Хімічна технологія пластичних мас».
2004 р. — працює на посаді професора кафедри інтегрованих технологій, процесів і апаратів НТУ «ХПІ».
2009 р. — Бухкало Світлана Іванівна заступник головного редактора Вісника НТУ «ХПІ», серія: «Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів».
2009 р. — на міжнародній виставці «Інноватика в освіті України» в Києві нагороджена почесним дипломом «За особистісний внесок у розвиток освітніх інновацій».
2010 р. — виконує обов’язки експерта з оцінювання конкурсних робіт Стипендіальної програми «Завтра.UA» у Благодійній організації «Фонд Віктора Пінчука – соціальна ініціатива».
2011 р. — як науковий керівник отримала почесний диплом «За плідну науково-педагогічну діяльність з удосконалення змісту навчально-виховного процесу» за презентацію «Впровадження системи компетенцій – як основи підготовки конкурентоздатних фахівців у вищій школі» на міжнародній виставці Сучасні навчальні заклади у Києві.
2017 р. — член-кореспондент НАН вищої освіти України.
2018 р. — головний редактор фахового видання категорії Б Вісника НТУ «ХПІ», серія: «Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів».
2018 р.
вчений секретар Української асоціації хімічної та харчової інженерії CFE-UA.
2019 р.
делегат Європейської федерації хімічної інженерії EFCE.
2020 р.
член науково експертної ради Національного фонду досліджень України конкурсу «Підтримка досліджень провідних та молодих учених».
2020 р.
отримала орден «Науковець року 2020» і Почесну грамоту «За вагомі здобутки та особистий внесок у розвиток науки України» – від Української федерації вчених та медаль ім. Івана Крип’якевича «За успіхи в науково-педагогічній діяльності» від НАН вищої освіти України.

Інформація про професора С. І. Бухкало та її наукові здобутки включена у ІІ том видання книги «Наукова еліта України».
Світлана Іванівна отримала 9 патентів, є автором та співавтором більше 400 наукових робіт: 10 підручників з грифом МОН України («Загальна технологія харчової промисловості у прикладах і задачах»), з них 5 одноосібно; 11 навчальних та навчально-методичних посібників, з них 2 з грифом МОН України, один одноосібно. 
Бухкало С. І. проводить реалізацію тенденцій глобалізаційних процесів в контексті комплексних інноваційних проектів, де розглядаються різновиди активізації компетентнісного підходу викладачів і студентів до розробок з інноваційного комплексного проектування студентів починаючи з 2 курсу і далі бакалаврат, магістратура, аспірантура, захист дисертації і т.і. Під її керівництвом захищени кандидатські роботи.
Бухкало Світлана Іванівна займається проблемами наукового обґрунтування синергетичних процесів утилізації полімерної частки твердих побутових відходів та розробкою технологій їх утилізації; впровадженням ресурсо- та енергозберігаючих технологій в хімічній та харчовій інженерії. Під керівництвом С. І. Бухкало здійснено розробку та організовано переробку полімерних відходів з метою отримання вторинної полімерної сировини, а також використання полімерних матеріалів у нетрадиційних галузях промисловості, наприклад геліотехніки. Вони знайшли широке застосування на підприємствах України, Білорусії, Молдови, Росії та ін. Серед них використання плівкових полімерних відходів, тари та пакування, методи ідентифікації-класифікації сировини – полімерної частки твердих побутових відходів, а також методи контролю властивостей вторинних полімерів. 
Її дослідження «Eco-friendly synergetic processes of municipal solid waste polymer utilization» було підтримано проектом ЄС «Лабораторія інтеграції сталого процесу – СПІЛ».