Бєлов Костянтин Олексійович

27 вересня 1905 р. народився у м. Косов Гродненської губернії, син робочого скляного заводу.
1926 р. після закінчення робітфаку поступив на хімічний факультет Харківського технологічного інституту.
1930 р. закінчив Харківський хіміко-технологічний інститут (після реорганізації ХТІ) із званням інженера хіміка-технолога за фахом "Технології коксохімічного виробництва". Стипендіат тресту "Коксобензол".
1931-1934 рр. працює асистентом у Харківському хіміко-технологічному інституті і робітничому факультеті.
1934 р. кандидат технічних наук.
1935–1942 рр. доцент кафедри пірогенних процесів.
1941 р. колектив кафедри був евакуйований до узбецького м. Чирчик. У ці роки К. О. Бєлов не лише самостійно вів навчальний процес з усіх спеціальних навчальних дисциплін (тоді він був єдиним педагогом у складі кафедри), але й проводив дослідження, спрямовані на отримання з продуктів коксохімічного виробництва вибухових та бойових отруйних речовин, паливно-мастильних матеріалів, так гостро необхідних тоді фронту. Заслуги К. О. Бєлова були відзначені Почесною Грамотою Президії Верховної Ради Узбекистану.
1942–1986 рр. завідувач кафедри хімічної технології палива ХХТІ, ХПІ. Розробляв нові технологічні процеси термохімічної переробки вугілля і нафти. Досліджував уловлювання бензольних вуглеводнів і очищення коксового газу під тиском. Результати наукового пошуку К. О. Бєлова було закладено в основу проектування першого коксохімічного заводу у м. Авдіївка.
1955 р. доктор технічних наук. 
1957 р. професор.
1987 р. основна  увага спрямована на науково-методичній роботі. За його участі було розроблено принципово новий навчальний план підготовки фахівців, кафедра розпочала підготовку інженерів спочатку за двома, а потім і за трьома спеціалізаціями – технологією твердого палива, нафти та газу, вуглеграфітових матеріалів.
1960-ті роки – є дослідження з розробки технології уловлювання хімічних продуктів коксування під тиском. За результатами цього дослідження на Ясиновському коксохімічному заводі було побудовано цех. Розпочато будівництво подібних цехів на інших коксохімічних заводах України і за її межами. Почесний доктор НТУ "ХПІ". Нагороджений орденами Трудового Червоного Прапора, "Знак Пошани" та медалями.
8 червня 2001 р. — Костянтина Олексійовича не стало.