Сергій Анатолійович Лещенко

1994 р. —  випускник кафедри технічної електрохімії.
19941997 рр. навчався у аспірантурі НТУ “ХПІ”.
1997 р. працював на посаді  асистента кафедри технічної електрохімії.
1998 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Електродні процеси при електрохімічній регенерації хромвмісних розчинів”.
2000 р. отримав наукове звання доцента, доцент  кафедри технічної електрохімії.
2006 р. Сергій Анатолійович Лещенко, доцент кафедри технічної електрохімії, став деканом факультету технології неорганічних речовин замість професора М. І. Рищенка.
2006–2018 рр. декан факультету технології неорганічних речовин.
2008 р. —  брав участь в організації «Молодіжного електрохімічного форуму» на базі "ХПІ", в якому взяли участь представники Росії, Білорусі, Грузії та Ізраїлю.
2010 р. —  команда НТУ "ХПІ" стала переможцем Всеукраїнської студентської олімпіади з технічної електрохімії у Дніпропетровську. Одним з організаторів та супроводжуючих був доцент С. А. Лещенко.
З 2018 р.  і  до цього часу  працює на посаді професора кафедри технічної електрохімії.
С. А. Лещенко  протягом багатьох років є членом Вченої та Методичної  Ради НТУ «ХПІ».
 
Напрямки наукових досліджень: 
гальванотехніка, проектування гальванічних виробництв.
 
Співробітництво: 
♦ Згідно з договором про наукову і творчу співпрацю № 50/260-2019 між НТУ «ХПІ» та ТОВ «Спецмаш Україна» здійснює керівництво комплексною науково-дослідною роботою «Технології хімічної обробки поверхні сталевих кріпильних деталей з метою захисту від корозії та надання заданих декоративних властивостей».
♦ Співпрацює з ТОВ «КІЗОВ Україна», ПП «Метал-хімія» (м. Київ).