Биканов Сергій Миколайович

Биканов Сергій Миколайович — співробітник кафедри "Iнтегрованi технологii, процеси та апарати" (ІТПА), доцент, кандидат технічних наук.

1994 р. – закінчив Харківський політехнічний інститут за спеціальністю «Хімічна технологія неметалічних силікатних та тугоплавких матеріалів».

1999 р. –  захистив кандидатську дисертацію за темою «Спеціальні цементи на основі сполук системи ВаО-Аl2O3-Fe2O3».

2003 р. –  отримав вчене звання доцента за кафедрою загальної хімічної технології, процесів і апаратів.

Працює на кафедрі ІТПА з 1999-го року.

Виконує обов’язки заступника директора Навчально-наукового інституту хімічних технологій та інженерії НТУ «ХПІ» з навчально-методичної роботи.

Області наукових інтересів: інтеграція процесів; спеціальні цементи; технологія кераміки.

Автор понад 80 наукових праць.

https://scholar.google.com.ua/citations?user=R9rleSsAAAAJ&hl=ru