Лобойко Олексій Якович

28.04.1938 р. — Олексій Якович народився у м. Харків.
1966 р. – закінчив Харківський політехнічний інститут за спеціальністю «Технологія неорганічних речовин і мінеральних добрив», де працював після закінчення і до останніх днів (нині Національний технічний університет «Харківський  політехнічний інститут»).
1970 р. після навчання в аспірантурі достроково захистив кандидатську дисертацію. Працював асистентом, доцентом, професором, деканом факультету технології неорганічних речовин,
1978 р. захистив докторську дисертацію.
1980 р. отримав звання професора.
1981–1985 рр.  працював деканом факультету технології неорганічних речовин.
1985 р. за плідну багаторічну працю отримав ряд відзнак, серед них «Знак Пошани».
1985-1990 рр. секретар парткому ХПІ.
1986-2018 рр. завідувач кафедрою хімічної технології неорганічних речовин, каталізу та екології.
1992 р. академік, один із засновників і член президії Академії наук вищої школи України за відділенням хімії.
1999-2015 рр. член секції хімії і хімічної технології Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки, а також член Національної ради України в галузі науки і техніки.
2001 р. перший стипендіат іменної стипендії ім. М. М. Бекетова Харківської облдержадміністрації в області хімії, яку отримав за вагомий внесок у вирішення науково-технічних проблем області. (Олексій Якович Лобойко обирався депутатом Харківської міської ради 2-х скликань).
2002 р. лауреат ордена Ярослава Мудрого Академії наук вищої освіти України.
2014 р. лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки. О. Я. Лобойко – почесний професор Українського державного хіміко-технологічного університету.
2015 р. академік АН Вищої школи України.
10.11.21 р. на 84 році життя внаслідок гострої серцевої недостатності раптово помер видатний науковець, академік АН вищої школи, д.т.н., професор Лобойко Олексій Якович.
Професор О. Я. Лобойко був співавтором 425 наукових праць, у тому числі 55 авторських свідоцтв і патентів, 11 монографій і 7 підручників. Особисто підготував 3 докторів і 27 кандидатів наук, серед них фахівці В’єтнаму, Китаю, Йорданії, Судану і Болівії. Його монографії і підручники широко використовуються студентами і науково-технічними працівниками у підготовці висококваліфікованих спеціалістів.
Основним напрямом наукової діяльності професора О. Я. Лобойка було дослідження каталітичних і масообмінних процесів під тиском, отримання каталізаторів, поглиначів з метою розробки екологічно чистих ресурсо- та енергозберігаючих технологій в неорганічних виробництвах, а також створення на цій базі теоретичних основ хімічної технології. В Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» він очолював наукову школу «Каталітичні і масообмінні процеси в технологіях зв’язаного азоту, метанолу, каталізаторів і паливно-енергетичному комплексі».