Володимир Мойсейович Кошкін

20 листопада 1936 р. — В. М. Кошкін народився у м. Харкові.
Батько — Мойсей Кошкін, доктор медичних наук, професор, завідував кафедрою загальної  гігієни у Харківському медичному інституті.  
Мати — Дора Марківна Горфункель-Кошкіна (1901—1983), кандидат медичних наук, завідувала біохімічною лабораторією «Харківського інституту вакцин та сироваток ім. Мечникова».
1959 р. — закінчив Харківський Державний університет (зараз Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна) за спеціальністю «фізика».
1959 (січень) – 1960 рр. — працював на заводі «Теплоавтомат» інженером.
1960–1966 рр. —  працював у Державному науково-дослідному і проектному інституті  основної хімії (НІОХІМ) молодшим науковим, а  згодом старшим науковим співробітником.
1966–1982 рр. — старший науковий сотрудник, надалі керівник сектору радіаційностійких кристалів у Всесоюзному науково-дослідному інституті  монокристалів. 
1973–1974 рр. —  лектор Харківського національного університета ім. Каразіна.
1975–1977 рр.  та 1979–1981 рр. — лектор у Харківському політехнічному інституті,  за сумісництвом.
1982–2011 рр. — завідувач кафедри фізичної та колоїдної хімії Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
17 січня 2011 р. — помер у Харкові.
21 листопада 2011 р.  — на згадку про Володимира Кошкіна було відкрито меморіальну дошку на будівлі хімічного корпусу НТУ «ХПІ»
 

Під науковим керівництвом В. М. Кошкіна  захистили кандидатські дисертації такі науковці: Л. В. Атрощенко, Л. П. Гальчинецький, В. Н. Кулик, О. Є. Катрунов,  Ю. Н. Дмитрієв,  Д. В. Толмачов,  Г. І. Гуріна, О. Н. Мураєва, Ю. Б. Решетняк, В. Д. Запорізький, І. Н. Воловичов.

Володимир Мойсейович  — автор (або співавтор) понад 200 книг, наукових статей, оглядів та винаходів. 

Основні результати його наукової діяльності:

  • Виявив та досліджував явище хімічної інертності домішок у напівпровідниках з ажурною кристалічною структурою.
  • Передбачив та досліджував третій тип рівноважних точкових дефектів у кристалах – короткоживучі пари вакансія-атом у міжвузлі, що існують поряд із дефектами Шоттки та Френкеля.
  • Виявив явище винятково високої радіаційної стійкості кристалів з пухкими гратами, побудував теорію явища, запропонував ряд пристроїв із високим радіаційним ресурсом.
  • Виявив кілька ефектів у явищі інтеркаляції, що полягає у проникненні молекул, атомів або іонів у міжшарові проміжки шаруватих кристалів. Розробив теоретичні моделі цих ефектів.
  • Досліджував ефект і пояснив походження нестабільності гігантського збільшення критичних параметрів високотемпературних надпровідників у різних газових та рідких середовищах.
  • Запропонував метод дослідження психологічних характеристик поетів на основі статистики експертних оцінок їх творчості. Запропонував статистичну теорію успіху.
  • Виявив 50-річну періодичність у співвідношенні інтровертності-екстровертності соціуму. Запропонував інтерпретацію цієї та подібних осциляцій в економіці та культурі, вивчених Кондратьєвим, Масловим, Петровим та Мартіндейлом. Запропонував трактування походження релігій та інших масових рухів на основі аналізу психології інстинктів людини, що виявляються у спільнотах.
  • Запропонував оригінальну схему вищої освіти, засновану на викладанні єдиної системи природничих наук з подальшою їх ступеневою диференціацією відповідно до спеціалізації, що обирається студентом.
  • ПубліцистикаВірші.