Ілля Михайлович Фик

Фик Ілля Михайлович — доктор технічних наук, професор, кандидат геолого-мінералогічних наук, завідувач кафедри «Видобування нафти, газу та конденсату» НТУ «ХПІ» та кафедри «Мінералогії, петрографії та корисних копалин» ХНУ ім. В. Н. Каразіна, старший науковий співробітник з розробки нафтогазових родовищ. Український вчений, фахівець в галузі нафтогазової інженерії, заслужений працівник Укргазпрому, віце-президент та академік УНГА, член ЦКР Міненерговугілля України, Експерт МОН, засупник директора ТОВ «Карпатигаз», лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Наукові інтереси: підготовка сировинної бази нафтогазовидобування, транспортування і підземне зберігання газу, проектно-кошторисна документація для будівництва, інноваційної реконструкції об'єктів нафтогазовидобувної промисловості.

Основні віхи життя:

1971–1984 — інженер, старший науковий співробітник Українського  науково-дослідного інституту природних газів (УкрНДІгаз);
1984–1993 — завідувач відділом розробки родовищ (УкрНДІгаз);
1993–1996 — заступник директора з геології та розробки родовищ (УкрНДІгаз);
1996–2000 — директор інституту (УкрНДігаз).
2000–2008 — заступник директора з наукових питань розробки нафтових та газових родовищ (УкрНДІгаз).
З 2010 року — академік та віце-президент Української нафтогазової академії, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Заслужений працівник Укргазпрому.
Створив та керував інститутом транспорту газу ДК «Укртрансгаз».
У 2010-х роках створив та очолив кафедру «Видобування нафти, газу та конденсату» в НТУ «ХПІ».

Фик І. М. на цей час є членом редколегій наукових видань нафтогазового профілю, співавтором та керівником інноваційних проектів міжнародного наукового співробітництва, консультує студентів, дисертантів в Україні, закордонну наукову спільноту.

Ілля Михайлович має понад 400 друкованих праць (монографії, статті, авторські свідоцтва, патенти, підручники та посібники. Керівник і співавтор сотень прикладних проектів розробки газових і газоконденсатних родовищ України, в тому числі з важковидобувними запасами.

Більше про вченого у проекті «Учені НТУ «ХПІ» – освіті, науці, промисловості: кращі видання»