Клещев Микола Федосович

23.03.1937 р. – Клещев Микола Федосович народився в м. Сурожі Брянської області, у сім'ї робітника паперової фабрики, який загинув у 1943 р.
1955 р. – вступив до Харківського політехнічного інституту на факультет технології неорганічних речовин.
1960 р. –  закінчив Харківський політехнічний інститут за кваліфікацією інженера хіміка-технолога.
1960 р. –  спрямован на Лисичанський (Сєвєродонецький) хімічний комбінат інженером.  Працював старшим начальником зміни аміачного виробництва. Пізніше став заступником начальника цеху синтезу аміаку Черкаського хімічного комбінату.
1967 р. –  вступив до аспірантури на кафедру технології неорганічних речовин, яку очолював академік В. І. Атрощенко.
1971 р. – захистив кандидатську дисертацію та працює на кафедрі асистентом.
1978 р. – представив до захисту докторську дисертацію.
1979 р. –  успішно захистив докторську дисертацію.
1983 р. – професор.
1980-2015 рр. – завідувач кафедри аналітичної хімії. Відкрив в НТУ «ХПІ» спеціальність  «Біотехнологія»
1998 р. –  кафедра стає випускаючою і отримує назву «Кафедра біотехнології та аналітичної хімії».
Микола Федосович   пройшов усі рівні викладацької діяльності: помічник, старший викладач, доцент, професорВісім аспірантів Миколи Федосовича захистили кандидатські дисертації.
З 1970 до 2006 року він опублікував у співавторстві 6 монографій. У 1982 р. у видавництві «Хімія» була видана його монографія «Каталітичне окиснення аміаку», а 1992 р. у тому ж видавництві була видана монографія «Аналітичний контроль в основній хімічній промисловості». Усього їм отримано 45 авторських свідоцтв та патентів, опубліковано близько 200 статей та наукові публікації у різних журналах.
Професор Н.Ф. Клещев автор 12 навчальних посібників та методичних вказівок, серед них – «Задачник з аналітичної хімії», виданий у видавництві «Хімія» у 1985 році.
 Наукові напрямки діяльності: теорія каталізу, технологія неорганічних речовин, комплексні сполуки та застосування їх в аналізі, аналітичний контроль в основній хімічній промисловості, автоматизація аналітичного контролю технологічних процесів та об'єктів довкілля.
Досліджував кінетику процесу та розробив ряд каталізаторів окислення аміаку та каталізаторів розкладання оксидів азоту до азоту, що містять та не містять дорогоцінні метали (платинові, оксидні, комбіновані).
Розробив ряд методик визначення важких металів у рідких середовищах атомно-абсорбційним методом; методику визначення йодидів в оцтовій кислоті.