Пономаренко Ганна Володимирівна

Пономаренко Ганна Володимирівна — співробітник кафедри "Iнтегрованi технологii, процеси та апарати" (ІТПА), доцент, кандидат технічних наук.

2003 р. – закінчила Харківську державну академію міського господарства за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища».

2015 р. – захистила кандидатську дисертацію за темою «Закономірності кінетики та масообміну у процесах термокаталітичного знешкодження викидів у газоочисному обладнанні».

2015-2017 рр. приймала участь у міжнародному науковому проекті «Создание интегрированных технологий производственных комплексов Республики Казахстан для обеспечения их 
энергоресурсоэффективности и экологической безопасности».

2020 р. отримала вчене звання доцента за кафедрою інтегрованих технологій, процесів і апаратів.

Працює на кафедрі ІТПА з 2005-го року.

Член Української асоціації хімічної та харчової інженерії (CFE-UA).

Області наукових інтересів: ресурсозберігаючі процеси та природоохоронні технології; каталітичні методи очистки газових викидів; тепло- та масоперенос; моделювання процесів хімічної технології.

Автор понад 30 наукових праць, має 5 патентів та авторських свідоцтв.