Авраменко Вячеслав Леонідович

Завідувач кафедри технології пластичних мас і біологічно активних полімерів
 

Народився у січні 1945 р. У 1959 р. закінчив з відзнакою Шосткінський хіміко-технологічний технікум за спеціальністю технологія органічного синтезу. У 1963 р. вступив до Харківського політехнічного інституту, який закінчив у 1968 р.

У 1963–1964 рр. працював апаратником Харківського хіміко-фармацевтичного заводу «Червона зірка», у 1968–1970 рр. — виробничим майстром на Шосткінському заводі «Імпульс». У 1970 р. вступив до аспірантури НТУ «ХПІ», яку закінчив у 1973 р., успішно захистивши дисертацію «Исследования в области поверхностного упрочнения термопластов в среде растворителей полимера» (керівник доцент Штурман А. А.). У 1974 р. отримав науковий ступінь кандидата технічних наук, працював на посадах наукового співробітника кафедри, старшого викладача кафедри. У 1980 р. отримав звання доцента, в 1992 р. — звання професора. З 1980 р. — виконуючий обов’язки завідувача кафедри, а згодом — завідувач кафедри технології пластичних мас і біологічно активних полімерів і працює на цій посаді.

Основні напрямки наукових досліджень:

  • Модифікація полімерних матеріалів і композиційних систем на їх основі.
  • Дослідження і розробка функціональних полімерних матеріалів за рахунок придання функціональних властивостей поверхні наповнювачів.
  • Дослідження термічних, фотохімічних та хімічних способів структурування ПКМ.
  • Дослідження біологічно стійких ПКМ для медичної галузі.

Особисто і в співавторстві опублікував близько 300 робіт, серед яких 60 авторських свідоцтва і патентів, 4 монографії, 4 навчальних посібника.

Підготував 9 кандидатів науки, серед яких 1 іноземець (Іран).

Має почесне звання — винахідник СРСР (1975 р.), нагороджений бронзовою і срібною медалями виставок досягнень (1976–1978 рр.), дипломом переможця Всеукраїнського конкурсу «Винахід–2009», номінація «Кращий винахід–2009 у галузі збереження навколишнього середовища», дипломом та золотою медаллю за розробку «Полімерна композиція» (2012 р.), подякою Харківської обласної ради з нагоди 130-річчя заснування НТУ «ХПІ».

До наукової роботи активно залучав студентів, з якими має спільні публікації, патенти, авторські свідоцтва. У науково-метричній  базі Scopus опубліковано 15 статей, 1 стаття — в науково-метричній базі Index Copernicus.

Член редакційної колегії наукового збірника «Вісник НТУ «ХПІ» та «Полімерного журналу», що видається Інститутом хімії високомолекулярних сполук  НАН України.Член наукової ради з проблем «Хімія і модифікація полімерів» НАН України.

Кафедрою, при безпосередній участі В. Л. Авраменка, вперше в Україні відкрито спеціалізацію «Технологія полімерів медико-біологічного призначення».

Керував бюджетними та господарськими науково-дослідними роботами з багатьма підприємствами України і країн близького зарубіжжя — Латвії, Литви та ін. Наукові роботи, які виконувались під керівництвом проф. В. Л. Авраменка, упроваджені на багатьох підприємствах України, Прибалтійських республік та ін. і використовуються в машинобудівній, авіаційній промисловості, приладобудуванні, будівництві, хімічній промисловості і медицині, зокрема у м. Харкові — в Інституті сцинтиляційних матеріалів (інститут монокристалів) НАН України, Інституті проблем машинобудування НАН України, АТ «Стома», Харківводоканалі, на Трубному заводі й заводі ім. Шевченка та ін. Уперше в Україні розроблено технологію одержання труб з поліетилену діаметром 2 м, розроблено технологічний регламент, за яким працює ТОВ «Спіропласт».

Google Scholar

ID: 1260582

orcid.org/0000-0002-6968-1321