Гладкий Федір Федорович

Гладкий Федір Федорович народився 16 липня 1933 р. у смт Немирів, нині місто у Вінницькій області.

Професор Федір Гладкий, випускник ХПІ 1955 року, до 1962 р. працював у харчовій промисловості України. Харківському Політеху він присвятив понад 50 років свого життя: пройшов шлях від аспіранта (1962 р.) до завідувача кафедри (з 1979 р.).

Ф. Ф. Гладкий продовжує традиції сучасної наукової школи в галузі хімії та технології жирів, заснованої у 30-х роках минулого століття видатним вченим-педагогом Борисом Тютюнниковим, який очолював кафедру з 1930 року по 1978 р. (з невеликою перервою). Тобто за 88-річну історію кафедри технології жирів та продуктів бродіння НТУ «ХПІ» завідували фактично дві людини.

Наукові дослідження, які проводив професор Федір Гладкий в рамках наукової школи, присвячені вдосконаленню технологічного процесу виробництва та переробки жирів, створенню нових матеріалів і технологій їх виробництва. Близько сорока років Федір Федорович є керівником держбюджетних науково-дослідних тем з фундаментальних та прикладних досліджень, які координує МОН України.

Значну увагу професор приділяє підготовці наукових кадрів вищої кваліфікації. За 25 років на кафедрі захищено 5 докторських та 32 кандидатські дисертації, зокрема, він підготував одного доктора наук і 9 кандидатів наук, нині науковий керівник двох аспірантів. В останні роки професор Федір Гладкий виконував обов'язки голови, заступника голови та члена дисертаційної ради Д 64.050.05.