Ведь Валерій Євгенович

Спеціаліст в галузі керамічного матеріалознавства (теоретично обґрунтував і відкрив новий клас керамічних матеріалів, що мають аномально високу термостійкість за рахунок високотемпературної в'язкопластичності), процесів теплообміну, гетерогенного каталізу. 
Досвідчений педагог — Валерій Євгенович народився в м. Богданович Свердловської обл. Закінчив Харківський політехнічний інститут (1970) і аспірантуру (1973) при ньому. Кандидат техничних наук (1973). Працював молодшим, старшим науковим співробітником Харківського авіаційного інституту (1974-1979).
У 1979 році знов у ХПІ — працює старшим науковим співробітником, асистентом, старшим викладачем та доцентом. Доктор технічних наук (2001).
З 2002 року очолював кафедру інтегрованих технологій, процесів та апаратів, виконуючи обов’язки завідувача, а з 2017 року — завідувач кафедри. 
Його наукові роботи широко відомі за кордоном – проводив дослідження і читав лекції в університетах Китаю, Угорщини, Казахстану, виступав з доповідями на всесвітніх конференціях у Греції, Чехії, Німеччині, Австрії, Китаї, Казахстані.
Створив нову технологію високотемпературних матеріалів датчиків визначення термо- і вібронапруженого стану лопаток турбін, камер згоряння і сопел сучасних авіаційних ГТД, які підвищили температури вимірювань з 600 до 1200°С на жароміцних сплавах елементів турбін і до 1500°С на керамічних турбінних лопатках. Роботи впроваджено практично на всіх підприємствах Мінавіапрому СРСР. Розроблені їм високотемпературні електроізоляційні матеріали застосовано в приймачах променистих потоків, встановлених на штучних супутниках Землі, у робочих органів рушіїв орієнтації космічних кораблів. Матеріали покриттів і технологія їх нанесення впроваджені в серійне виробництво рушіїв. 
Створені ним технології не мають аналогів: нанесення високотемпературних теплозахисних ерозійностійких покриттів внутрішніх поверхонь елементів випускних трактів ДВЗ безпосередньо в процесі відливання деталей; керамічних нагрівачів контактного типу, які передають тепло об'єктам з мінімальними тепловими опорами в теплопередаючій системі, що дозволило створити електричні пластинчасті теплообмінники з практично 100% передачею тепла. Нагрівачі різних типів впроваджено на багатьох підприємствах лакофарбової промисловості, промислових екструдерах, для обігріву приміщень. 
Ведь В. Є. також створив технології виробництва і конструкції каталітичних нейтралізаторів шкідливих газових домішок випускних газів транспортних засобів і сміттєпереробних комплексів, які встановлено на станціях Харкова, Києва та у портах міст Южний, Миколаїв та Херсон. 
Під керівництвом Ведя В. Є. підготовлено і захищено п'ять кандидатських дисертацій. Опублікував 350 наукових робіт, у тому числі чотирі монографії, 44 патента та авторських свідотства. Багато уваги приділяв вдосконаленню навчального процесу, підвищення якості підготовки фахівців.