Циганков Олександр Валерійович

1997 р. — вступив до Хімічного факультету Дніпропетровського
національного університету.
2002 р. — отримав Диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Хімія».
2002–2005 рр. – аспірант кафедри органічної хімії Дніпропетровського національного університету.
2006 р. — старший викладач кафедри механіки і конструкції авіаційної техніки Державної льотної академії (м. Кіровоград).
2006–2009 рр. — доцент кафедри механіки і конструкції авіаційної техніки Державної льотної академії (м. Кіровоград).
2009–2016 рр. — т.в.о. завідувача кафедрою загально-технічних дисциплін і авіаційної хімії відокремленого структурного підрозділу Національного авіаційного університету «Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету» (м. Кіровоград).
2012р. — присвоєно вчене звання доцента кафедри загально-технічних дисциплін і авіаційної хімії.
2015 р. — захистив докторську дисертацію. Захист відбувся в ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», Дніпропетровськ, Україна. Тема докторської дисертації: «Вплив природи замісників на особливості структури та хімічні властивості N-хлор-N-алкоксиамідів, N,N-діалкоксиамідів і похідних N-алкоксигідразинів».
З 2016 р. і по теперешній час — завідувач кафедрою «Органічної хімії, біохімії, лакофарбових матеріалів та покрить» Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».