Єфімов В’ячеслав Тихонович

Єфімов В’ячеслав Тихонович  відомий вчений-хімік. Фахівець у галузі автоматизації хімічних виробництв.
13.12.1921 р. — народився у сел. Червоний Шахтар Ізюмського. р-ну Харківської  обл.
1939 р. був призваний до лав Червоної Армії.
1939-1942 рр. служив у бригаді ескадрених міноносців на Тихоокеанському флоті, у жовтні 1942 р. – добровольцем пішов на фронт.
2 квітня 1945 р. закінчив війну під м. Брно (Чехословаччина), де отримав тяжке поранення. Нагороджений бойовими орденами «Червоної Зірки», «Вітчизняної війни» 1 та 2 ступенів, бойовими медалями «За відвагу» та «За Перемогу над Німеччиною».
1945 р. зарахований на перший курс Харківського хіміко-технологічного інституту за спеціальністю «Технологія неорганічних речовин» (кафедра академіка В. І. Атрощенка). Наукова діяльність та творче життя В. Т. Єфімова нерозривно пов'язана з ім'ям В. І. Атрощенка, вірним учнем та послідовником якого він був.
1950 р. закінчив Харківський політехнічний інститут, де з того часу і працював (не не Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут").
1950 р. вступив до аспірантури.
1953 р. успішно закінчує аспірантуру та захищає кандидатську дисертацію на тему «Кінета утворення концентрованої азотної кислоти методом прямого синтезу в автоклаві безперервної дії». Протягом 10 років працює асистентом, доцентом на кафедрі "Загальна хімічна технологія, процеси та апарати".
1972 р. отримав звання доктора технічних наук.
1972 р. професор.
1964-1991 р. завідуючий кафедри автоматизації хімічних виробництв, яку він заснував.
1980–1986 р. декан факультету хімічного машинобудування.
1991 р. професор кафедри Автоматизації технологічних систем та екологічного моніторингу.
Довгі  роки В’ячеслав Тихонович  голова Харківського обласного хімічного товариства ім.. Д. І. Менделєєва.
В’ячеславу Тихоновичу були притаманні високий професіоналізм та відповідальне ставлення до справи.
Наукові напрямки діяльності: фізико-хімія та технологія виробництва азотної кислоти, поверхнево-активні речовини, очищення промислових стічних вод, вимірювання концентрації розчинів та розплавів солей, автоматичне керування виробничими процесами.
Єфімов В. Т. встановив та досліджував закономірності утворення концентрованої азотної кислоти з рідких оксидів азоту.
Розробив та досліджував способи автоматичного вимірювання концентрації розчинів та розплавів солей, методи очищення промислових стічних вод.
Опублікував 250 наукових статей, у тому числі дві монографії. Має 33 авторські свідоцтва та три патенти. Підготував 4 докторів та 25 кандидатів наук. Розробив та читав лекційні курси «Метрологія, технологічні вимірювання та прилади», «Автоматизація технологічних процесів та виробництв», «Надійність систем автоматизації».