Гапонова Олена Олександрівна

Гапонова Олена Олександрівна — доцент кафедри ІТПА, кандидат технічних наук.

Наукові інтереси: дослідженнявибір та застосування вторинної сировини у виробництві будівельних матеріалів, цементу 
та бетонів спеціального призначення; кінетичні процеси твердофазного синтезу.
 

Основні віхи життя:

1993 р.  закінчила Харківський політехнічний інститут за спеціальністю «Хімічна технологія кераміки та вогнетривів», отримавши кваліфікацію інженера-механіка.
1998 р. — захистила кандидатську дисертацію за темою «Жароміцні цементи на основі композицій системи CaO-MgO-Al2O3-SiO2».
2003 р.  отримала вчене звання доцента за кафедрою загальної хімічної технології, процесів і апаратів.

На кафедрі ІТПА працює з 1998-го року.

Є відповідальним секретарем збірника наукових праць «Вісник НТУ «ХПІ», серія «Хімія, хімічна технологія та екологія».

Автор понад 100 наукових праць, у тому числі:

  • більше 50 – у наукових фахових виданнях України;
  • 10 – у закордонних наукових виданнях;
  • 5 методичних посібників;
  • більше 20 тез конференцій;
  • 4 підручники;
  • 1 монографія.