Рябова Ірина Борисівна

Рябова Ірина Борисівна  народилася в м. Харків у 1964 році. У 1987 р. з відзнакою закінчила Харківській авіаційний інститут ім. Н. Є. Жуковського по спеціальності «Авіадвигунобудування». До вступу в аспірантуру у 1990 р. працювала в Інституті проблем машинобудування НАН України.  Навчалася в аспірантурі на кафедрі теплотехніки НТУ «ХПІ».

Захистивши дисертацію на тему «Моделювання процесів в зрошених гідрофільних насадках регулярної структури», набула науковий ступінь кандидат технічних наук за спеціальністю «Промислова теплоенергетика» у 1996 р. У тому ж році розпочала викладацьку діяльність в Інституті пожежної безпеки МВС України, де працювала старшим викладачем кафедри пожежної тактики та викладала дисципліну «Термодинаміка та теплопередача у пожежній справі». Праця в стінах цього інституту була досить плідною. Рябова І. Б. є автором навчального посібника з вищеозначеної дисципліни, який було видано двічі у  2002 та 2013 р.р., під її науковим керівництвом наукові роботи курсантів набували нагород вищого ступеню на міжнародних та місцевих конкурсах студентських НДР.

З 2001р. по нині працює на кафедрі «Інтегровані технології, процеси та апарати», з 2018 р на посаді професора. Є автором більш ніж 70 наукових та методичних праць.

Коло наукових інтересів: Моделювання процесів тепло масообміну та інтеграція теплових процесів.