Федір Кузьмич Андрющенко

02.05.1909 р.  —  Федір Кузьмич Андрющенко народився у с. Федюківка Лисянського району Черкаської області.
1939 р. —  закінчив Харківський хіміко-технологічний інститут. Після закінчення навчання був залишений на кафедрі технології електрохімічних виробництв як асистент.
1941 р. —  з січня аспірант на кафедрі технології електрохімічних виробництв.
1941-1943 рр. — з початком війни відряджений на роботу у промисловість. Працює начальником хімічних цехів.
1943-1948 рр. — працює головним інженером, а згодом директором заводу у м. Верхній Урал Челябінської області.
1948 рр. — Федір Кузьмич був відновлений в аспірантурі та протягом року успішно захищає кандидатську дисертацію.
1950-1952 рр. — працює заступником директора ХПІ та одночасно на кафедрі електрохімічних виробництв – асистентом, старшим викладачем, доцентом.
1953-1958 рр. — заступник декана та надалі декан факультету технології неорганічних речовин.
1959 р. — завідувач кафедри технології електрохімічних виробництв.
1963-1968 рр. — проректор з наукової роботи.
1967 р. — доктор технічних наук.
1968 р. — професор.
Федір Кузьмич Андрющенко заснував та керував науковою школою технічної електрохімії, основними досягненнями якої є створення вітчизняних нікель-залізних акумуляторів та  використання багатокомпонентних комплексних електролітів для осадження металів. Розробив теоретичні основи технології виробництва електрода хімічних джерел струму, виконав оригінальні дослідження з вивчення електрохімічної  активності негативного залізного електрода нікель-залізного лужного акумулятора та інші, що знайшли застосування у промисловості. Підготував та опублікував понад 300 наукових праць, у тому числі п'ять монографій та навчальних посібників. Отримав 50 авторських  свідоцтв та патентів. Має державні нагороди.
11.11.1982 р. — помер і похований у Харкові.