Литвиненко Ігор Іванович

22 липня 1928 р. — народився у сім'ї військовослужбовця у м. Дніпропетровськ. Під час війни із сім'єю перебував в евакуації в Оренбурзькій області, де у віці 13 років працював на сигнальному заводі у селищі Новосергіївка.

1946 р. — закінчив середню школу та вступив до Харківського хіміко-технологічного інституту.

З 1946 р. — навчався у Харківському хіміко-технологічному інституті.

1951 р. — закінчив інститут і за рекомендацією свого вчителя професора Василя Атрощенка продовжив навчання в аспірантурі.

1954 р. — працює у Харківському хіміко-технологічному інституті, (нині Національний технічний університет «Харківький політехнічний інститут»).

1955 р. — кандидат технічних наук.

1958 р. — ухвалою ВАК СРСР Литвиненку надали звання доцента.

1963–1964 рр. — Литвиненко перебував на науковому стажуванні в Угорщині — у Весрпському хіміко-технологічному інституті.

19671980 рр. — науковий секретар наукової ради АН та Мінвузу України з «Теоретичних основ хімтехнології».

19801984 рр. — Литвиненка відрядили до Афганістану, де він працював завідувачем кафедри хімії та хімічної технології Кабульського політехнічного інституту.

1989 р. — працював на посаді професора кафедри автоматизації хіміко-технологічних систем і екологічного моніторингу (один із засновників кафедри).

1992 р. — професор.

Основний напрямок досліджень Литвиненка І. І. пов'язаний із науковою школою академіка Атрощенка В. І. Його розробки використані при проектуванні та виробництві концентрованої азотної кислоти. У роботах він вперше узагальнив та класифікував методику конструювання первинних перетворень та допоміжних пристроїв. З допомогою ЕОМ описав методи вибору оптимальних поєднань властивостей життєвих середовищ.

Підготував та опублікував 165 наукових праць. Автор шести навчальних посібників та 28 навчально-методичних розробок. Має 16 авторських свідоцтв на винаходи. Під його керівництвом підготовлено шістьох кандидатів наук.

Багато уваги приділяє вдосконаленню навчального процесу, впровадженню нових технологій навчання. Видав оригінальний посібник «Технологія підготовки, організації, проведення, оцінки та підвищення якості навчального процесу».

Нагороджений знаком Мінвузу України «За відмінні успіхи у роботі». Має державні нагороди.