Список публікацій про життєдіяльність Аркадія Юхимовича Луцького

  1. Луцкий Аркадий Ефимович // Харьковский политехнический. Ученые и педагоги / Костенко Юрий Трофимович [и др.] ; ХГПУ. — Харьков : Прапор, 1999. — С. 181–182. — *
  2. Луцкий Аркадий Ефимович [Электронный ресурс] // Wikiwand. — Режим доступа: https://www.wikiwand.com/ru/%D0%9B%D1%83%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9. — Дата обращения: 17.05.2022.
  3. Луцкий Аркадий Ефимович [Электронный ресурс] // ВикипедиЯ. Свободная энциклопедия. — Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9. — Дата обращения: 17.05.2022.
  4. Луцкий Аркадий Ефимович [Электронный ресурс] Профессора А. В. Памфилов,А. И. Лопушанская и другие / Янна Шустер // Дом ученых и специалистов. — Режим доступа: http://rehes.org/lst2/lst2_88.html. — Дата обращения: 17.05.2022.
  5. Луцький Аркадій Юхимович [Електронний ресурс] // Енціклопедія сучасної України. — Режим доступу: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=59453. — Дата звернення: 17.05.2022.
  6. Луцький Аркадій Юхимович. Історія кафедри [Електронний ресурс] // Кафедра фізичної хімії Національний техничний університет “Харківський політехнічний інститут”. — Режим доступу: http://web.kpi.kharkov.ua/fchem/uk/istoriya-kafedri/. — Дата звернення: 17.05.2022.
  7. Памяти профессора Аркадия Ефимовича Луцкого. [Электронный ресурс] Общение с ним было большой жизненной удачей [Коллектив кафедры физической химии] // Политехнік. — 2005. — 15 сент. — № 20–21. 
  8. Создание химических школ университета и результаты их научных исследований [Электронный ресурс] / Л. Л. Товажнянский, А. Я. Лобойко, Г. И. Гринь, И. А. Слабун. — Харьков. — 11.03.2016.
  9. Фесенко В. Ю. Науково-дослідна діяльність професора Миколи Валяшка у галузі спектрографії / В. Ю. Фесенко // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Історія науки і техніки. — Харків : НТУ "ХПІ". — 2013. — № 48 (1021). — С. 181–182. 

Список складений станом на 27.05.2022 р.

___________________________________________________________________________________
*— наявність видання у фонді науково—технічної бібліотеки НТУ «ХПІ»