Список авторських свідоцтв та патентів А. М. Бутенко

1. А. с. 1591250 СССР, МКИ В 01 J 37/02, 23/50. Способ приготовления катализатора для окисления метанола в формальдегид / А. Н. Бутенко, А. И. Русинов, В. В. Кутовой, Г. Д. Семченко, И. В. Волохов, А. В. Роменский, А. М. Акимов, Н. Ф. Николаенко, Н. П. Кулешов, А. Я. Лобойко (СССР). — № 4657371 ; заявл. 01.03.1989 ; опубл. 08.05.1990, Бюл. № 6. — 3 с. — Сведения предоставлены автором.
2. Деклар. пат. на винахід № 42949 А Україна, МПК B 01 J 23/48 (2006.01), B 01 J 37/02 (2006.01). Спосіб одержання срібного каталізатора окисної конверсії метанолу у формальдегід / А. М. Бутенко, А. С. Савенков, Г. Д. Семченко, О. І. Русінов, М. В. Кряжева, І. М. Рищенко ; власник Харк. держ. політехн. ін-т (Україна). — № 2000063522 ; заявл. 16.06.2000 ; опубл. 15.11.2001, Бюл. № 10, 2001 р. — 4 с.
3. Деклар. патент на винахід № 33083 А Україна, МПК В 01 J 23/48 (2006.01), 38/00. Спосіб регенерації нанесеного каталізатора конверсії метанолу у формальдегід / А. М. Бутенко, А. С. Савенков, О. С. Лісогор, О. І. Русінов, І. М. Рищенко ; власник Харк. держ. політехн. ін-т. — № 98115851 ; заявл. 03.11.1998 ; опубл. 15.02.2001, Бюл. № 1.
4. Пат. № 25655 А Україна, МПК В 01 J 37/02, 23/50. Спосіб приготування каталізатора для окислення метанолу у формальдегід / О. І. Русінов, А. М. Бутенко, А. С. Савенков, О. С. Лісогор, Ю. В. Вестфрід. — № 96051773 ; заявл. 05.05.1996 ; опубл. 30.10.1998, Бюл. № 6. — 8 с. — Інформацію надано автором.
5. Пат. № 73423 Україна, МПК (2006) C 07 C 47/02 (2006.01), B 01 J 23/48 (2006.01), B 01 J 37/02 (2006.01), B 01 J 38/00, B 01 J 23/90 (2006.01). Спосіб регенерації каталізаторів СНП окисної конверсії метанолу у формальдегід / М. В. Кряжева, О. Я. Лобойко, А. М. Бутенко, А. С. Савенков, Г. Д. Семченко, О. І. Русінов, І. М. Рищенко, О. В. Роменський ; власник Нац. техн. ун-т «Харьк. политехн. ин-т». — № 20031211407 ; заявл. 11.12.2003 ; опубл. 15.07.2005, бюл. № 7/2005. 
6. Пат. на корисну модель № 37347 Україна, МПК B 01 J 20/16 (2006.01). Спосіб приготування носія срібного каталізатора / А. М. Бутенко, С. Е. Отводенко, Г. Д. Семченко, О. І. Русінов, О. Я. Лобойко, О. В. Роменський ; власник Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». — № u200807689 ; заявл. 05.06.2008 ; опубл. 25.11.2008, Бюл. № 22, 2008 р. — 4 с. — Просм. de vizu на сайте http://base.ukrpatent.org/.
7. Пат. на корисну модель № 37391 Україна, МПК 01 J 20/16 (2006.01). Спосіб приготування срібного каталізатора окисної конверсії метанолу у формальдегід / А. М. Бутенко, О. І. Русінов, Г. Д. Семченко, О. В. Роменський, О. Я. Лобойко, А. С. Савенков, В. В. Казаков, О. В. Суворін ; власник Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». — № u200808065 ; заявл. 13.06.2008 ; опубл. 25.11.2008, Бюл. № 22. — Просм. de vizu на сайте http://base.ukrpatent.org/.
8. Пат. на корисну модель № 37401 Україна, МПК B 01 J 23/885 (2006.01). Спосіб виготовлення каталізатора для середньотемпературної конверсії карбон (ІІ) оксиду з водяної пари / О. Л. Сінческул, А. М. Бутенко, Г. Д. Семченко, О. Я. Лобойко, Г. І. Гринь, В. В. Казаков, І. О. Слабун, О. В. Роменський, Н. Б. Маркова ; власник Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». — № u200808148 ; заявл. 17.06.2008 ; опубл. 25.11.2008, Бюл. № 22, 2008 р. — 3 с. — Просм. de vizu на сайте http://base.ukrpatent.org/.
9. Пат. на корисну модель № 79474 Українf, МПК C 01 B 21/26 (2006.01). Спосіб приготування модифікованого оксидного каталізатора процесу селективного окиснення амоніаку до нітроген (ІІ) оксиду / О. Я. Лобойко, А. М. Бутенко, Г. О. Юрченко ; власник Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». — № u 2012 11798 ; заявл. 12.10.2012 ; опубл. 25.04.2013, Бюл. № 8. — 7 с. — Просм. de vizu на сайте http://base.ukrpatent.org/.
10. Пат. на корисну модель № 80262 Україна, МПК (2013.01) C 22 B 7/00. Спосіб селективного вилучення нікелю з промислових нікельвмісних відходів / О. Я. Лобойко, А. М. Бутенко, Г. О. Юрченко ; власник Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». — № u2012 11799 ; заявл. 12.10.2012 ; опубл. 27.05.2013, Бюл. № 10. — 5 с. — Просм. de vizu.
11. Пат. на корисну модель № 95807 Україна, МПК B 01 D 15/08 (2006.01). Склад твердого адсорбента для зневоднення слабополярних рідин / А. М. Бутенко, М. А. Блінков, В. В. Резніченко, О. В. Міщеряков, В. Г. Перепічай, М. О. Титарчук ; власник Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». — № u 201407373 ; заявл. 01.07.2014 ; опубл. 12.01.2015, Бюл. № 1. — 5 с.