Список авторських свідоцтв та патентів В. І. Булавіна

1. Пат. на корисну модель 79481 Україна, МПК G01N 27/30 (2006.01) C25C 7/02 (2006.01). Срібно–сульфатний електрод порівняння неполяризований / Байрачний Б. І., Булавін В. І., Коваленко Ю. І., Вороніна О. В. ; власник Національний технічний ун-т «Харквський політехнічний ін-т». — № u 2012 11846 ; заявл. 15.10.2012 ; опубл. 25.04.2013, Бюл. № 8. — 5 с. — *. 
2. Пат. 78905 Україна, МПК C01B 21/38 (2006.01), C01B 17/92 (2006.01), C23G 1/00, C01B 7/00, C23F 1/46 Спосіб регенерації відпрацьованих травильних розчинів / В. П. Ульянов ; В. І. Булавін ; І. В. Ульянова. — № 200507437 ; заявл. 26.07.2005 ; опубл. 15.02.2007, Бюл. № 2, Бюл. № 5. 
3. Пат. на корисну модель 114251 Україна, МПК C01D 15/00, C01B 25/16 (2006.01), B01J 20/02 (2006.01), B01D 15/08 (2006.01) Склад твердого адсорбенту для зневоднення слабополярних рідин / М. А. Блінков, А. М. Бутенко, Г. М. Резніченко, І. М. Рищенко, В. І. Булавін ; власник Національний технічний ун-т «Харквський політехнічний ін-т». — № u201606721 ; заявл. 21.06.2016 ; опубл. 10.03.2017, Бюл. № 5/2017. 

 

Список актуальний станом на 1.10.2020 р.