Вісники НТУ «ХПІ» за 2008 рік

Вісник №2 PDF (Size: 6,056 МБ) "Машинознавство та САПР"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Машинознавство та САПР. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2008. – № 2. – 167 с.
Вісник №3 PDF (Size: 1,885 МБ) "Нові рішення в сучасних технологіях"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2008. – №4. – 120с.
Вісник №4 PDF (Size: 1,48 МБ) "Технології в машинобудуванні"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Технології в машинобудуванні. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2008. – № 2. – 160 с.
Вісник №5 PDF (Size: 2,088 МБ) "Системный анализ, управление и информационные технологии"
Вестник Национального технического университета "Харьковский политехнический институт": Сборник научных трудов. Тематический выпуск "Системный анализ, управление и информационные технологии". – Харьков: НТУ "ХПИ". – 2008. – № 5. – 168 с.
Вісник №6 PDF (Size: 3,450 МБ) "Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: "Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування". – Харків: НТУ "ХПІ". – 2008. – № 6. – 196 с.
Вісник №7 PDF (Size: 1,550 МБ) "Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. Теорія і практика"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. Теорія і практика. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2008. – № 7. – 132 с.
Вісник №9 PDF (Size: 2,259 МБ) "Машинознавство та САПР"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Машинознавство та САПР. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2008. – № 9. – 151 с.
Вісник №10 PDF (Size: 2,105 МБ) "Хімія, хімічна технологія та екологія"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск "Хімія, хімічна технологія та екологія". – Харків: НТУ "ХПІ". – 2008. – № 10. – 176 с.
Вісник №11 PDF (Size: 1,056 МБ) "Філософія"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Філософія. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2008. – № 11. – 134 с.
Вісник №12 PDF (Size: 1,370 МБ) "Нові рішення в сучасних технологіях"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Нові рішення в сучасних технологіях.– Харків: НТУ "ХПІ". – 2008. – №12. – 100с.
Вісник №13 PDF (Size: 1,441 МБ) "Хімія, хімічна технологія та екологія"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск "Хімія, хімічна технологія та екологія". – Харків: НТУ "ХПІ". – 2008. – № 13. 176 с.
Вісник №14 PDF (Size: 2,850 МБ) "Машинознавство та САПР"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Машинознавство та САПР. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2008. – № 14. – 158 с.
Вісник №15 PDF (Size: 1,489 МБ) "Хімія, хімічна технологія та екологія"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск "Хімія, хімічна технологія та екологія". – Харків: НТУ "ХПІ". – 2008. – № 15. – 126 с.
Вісник №16 PDF (Size: 1,596 МБ) "Хімія, хімічна технологія та екологія"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск "Хімія, хімічна технологія та екологія". – Харків: НТУ "ХПІ". – 2008. – № 16. 124 с.
Вісник №21 PDF (Size: 16,027 МБ) "Техніка і електрофізика високих напруг"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Техніка і електрофізика високих напруг. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2008. № 21 – 150 с.
Вісник №22 PDF (Size: 3,403 МБ) "Технології в машинобудуванні"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Технології в машинобудуванні. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2008. – №22. – 112с.
Вісник №23 PDF (Size: 2,748 МБ) "Технології в машинобудуванні"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Технології в машинобудуванні. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2008. – №23. – 116с.
Вісник №24 PDF (Size: 7,060 МБ) "Інформатика i моделювання"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Інформатика i моделювання. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2008. – № 24. – 201 с.
Вісник №25 PDF (Size: 1,62 МБ) "Проблемы совершенствования электрических машин и аппаратов"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. Теорія і практика. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2008. – № 25. – 144 с.
Вісник №26 PDF (Size: 1,733 МБ) "Системный анализ, управление и информационные технологии"
Вестник Национального технического университета "Харьковский политехнический институт". Сборник научных трудов. Тематический выпуск "Системный анализ, управление и информационные технологии". – Харьков: НТУ "ХПІ". – 2008. – № 26. – 204 с.
Вісник №27 PDF (Size: 1,095 МБ) "Нові рішення в сучасних технологіях"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2008. – №27. – 116 с.
Вісник №28 PDF (Size: 2,407 МБ) "Проблеми механічного приводу"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск "Проблеми механічного приводу". – Харків: НТУ "ХПІ". – 2008, №28. – 124 с.
Вісник №29 PDF (Size: 4,502 МБ) "Проблеми механічного приводу"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск "Проблеми механічного приводу". – Харків: НТУ "ХПІ". – 2008, №29. – 122 с.
Вісник №30 "Проблеми автоматизованого електропривода. Теорiя i практика"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". – Проблеми автоматизованого електропривода. Теорiя i практика  до 10-річчя Української Асоціації інженерів-електриків. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2008. – № 30. – 646 с.
Частина 1 с 1–214 стор., RAR (Size: 5,39 МБ)
Частина 2 с 215–420 стор., RAR (Size: 4,41 МБ)
Частина 3 с 421–646 стор., RAR (Size: 4,44 МБ)
Вісник №31 PDF (Size: 5,087 МБ) "Автоматика та приладобудування"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Автоматика та приладобудування. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2008. – № 31 – 178 с.
Вісник №32 PDF (Size: 2,105 МБ) "Хімія, хімічна технологія та екологія"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск "Хімія, хімічна технологія та екологія". – Харків: НТУ "ХПІ". – 2007. – № 32. – 173 с.
Вісник №34 PDF (Size: 1,380 МБ) "Технології в машинобудуванні"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Технології в машинобудуванні. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2008. – № 34. – 133с.
Вісник №35 PDF (Size: 1,687 МБ) "Технології в машинобудуванні"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Технології в машинобудуванні. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2008. – № 35. – 128 с.
Вісник №36 PDF (Size: 10,864 МБ) "Динаміка і міцність машин"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Динаміка і міцність машин. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2008. – № 36. – 204 с.
Вісник №37 PDF (Size: 1,187 МБ) "Актуальні проблеми історії України"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Актуальні проблеми історії України. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2008. – № 37. – 140 с.
Вісник №38 PDF (Size: 2,644 МБ) "Хімія, хімічна технологія та екологія"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Хімія, хімічна технологія та екологія. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2008. – № 38 – 180 с.
Вісник №39 PDF (Size: 2,026 МБ) "Хімія, хімічна технологія та екологія"
Вісник Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”. Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Хімія, хімічна технологія та екологія. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2008. – № 39. – 184 с.
Вісник №40 PDF (Size: 2,54 МБ) "Проблемы совершенствования электрических машин и аппаратов"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Проблемы совершенствования электрических машин и аппаратов. – Харків: НТУ "ХПІ". –  2008. – № 40. – 204 с.
Вісник №41 PDF (Size: 2,54 МБ) "Хімія, хімічна технологія та екологія"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск "Хімія, хімічна технологія та екологія". – Харків: НТУ "ХПІ". – 2008. – № 41. – 177 с.
Вісник №42 PDF (Size: 2,499 МБ) "Машинознавство та САПР"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Машинознавство та САПР. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2008. – № 42. – 156 с.
Вісник №43 PDF (Size: 267 КБ) "Нові рішення в сучасних технологіях"
Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2008. – № 43 – 164 с.
Вісник №44 PDF (Size: 9,329 МБ) "Техніка і електрофізика високих напруг"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Техніка і електрофізика високих напруг. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2008. – № 44 – 180 с.
Вісник №45 PDF (Size: 1,34 МБ) "Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2008. –
№ 45. – 175 с.
Вісник №46 PDF (Size: 8,345 МБ) "Транспортне машинобудування"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Транспортне машинобудування. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2008. – № 46. – 176 с.
Вісник №47 PDF (Size: 22,770 МБ) "Динаміка і міцність машин"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Динаміка і міцність машин. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2008. – № 47. – 200 с.
Вісник №48 PDF (Size: 2,17 МБ) "Прилади та методи неруйнівного контролю"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Прилади та методи неруйнівного контролю. – Харків: НТУ "ХПІ" – № 48 . – 2008. – 150 с.
Вісник №49 PDF (Size: 2,69 МБ) "Інформатика i моделювання"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Інформатика i моделювання. – Харків: НТУ "ХПІ", 2008. – № 49. – 192 с.
Вісник №52 PDF (Size: 0,876 МБ) "Філософія"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Філософія. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2008. – № 52. – 101 с.
Вісник №53 PDF (Size: 1,779 МБ) "Історія науки і техніки"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Історія науки і техніки. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2008. – № 53. – 194 с.
Вісник №54 PDF (Size: 0,897 МБ) "Технічний прогрес і ефективність виробництва"
Вісник Національного технічного університету „Харківський політехнічний інститут”. Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2008. – № 54 – 134 с.
Вісник №55 PDF (Size: 0,772 МБ) "Технічний прогрес і ефективність виробництва"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2008. – № 55 – 119 с.
Вісник №56 PDF (Size: 1,618 МБ) "Автоматика та приладобудування"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Автоматика та приладобудування. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2008. – № 56 – 166 с.
Вісник №57 PDF (Size: 1,834 МБ) "Автоматика та приладобудування"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Автоматика та приладобудування. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2008. – № 57 – 161 с.
Вісник №58 PDF (Size: 4,467 МБ) "Автомобіле- та тракторобудування"
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Автомобіле- та тракторобудування. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2008. – № 58. – 167 с.
Українська