Підготовка конкурентоспроможної управлінської гуманітарно-технічної еліти

 
​Підготовка конкурентоспроможної управлінської гуманітарно-технічної еліти : монографія / О. Г. Романовський, О. С. Пономарьов, Т. В. Гура, Ж. Б. Богдан, І. Г. Васильєва, Л. М. Грень, М. М. Гуревичов, О. А. Ігнатюк, В. Є. Михайличенко, С. М. Пазиніч, Ю. І. Панфілов, Н. В. Підбуцька, С. М. Pезнік, Н. В. Середа, Т. О. Солодовник, М. К. Чеботарьов ; ред.: О. Г. Романовський, О. С. Пономарьов ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ» : Савчук О. О., 2014. — 324 с.
 
 
Довідка про авторів та перелік їх публікацій:
Романовський О. Г., Пономарьов О. С., Гура Т. В., Богдан Ж. Б., Васильєва І. Г., Грень Л. М., Гуревичов М. М., Ігнатюк О. А., Михайличенко В. Є., Пазиніч С. М., Панфілов Ю. І., Підбуцька Н. В., Pезнік С. М., Середа Н. В., Солодовник Т. О., Чеботарьов М. К.